BILT 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BILT 100
Güz
2
2
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler bilgisayar kullanımındaki genel prensipleri öğrenerek uygulama yapabilecek ayrıca MS Word, MS Power Point ve MS Excel programlarının özelliklerini bilecek ve bu programları ile uygulama yapabilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar kullanımında genel kavramları öğrenebilecek
  • Microsoft Word özelliklerini öğrenebilecek ve uygulayabilecek
  • Microsoft Powerpoint özelliklerini öğrenebilecek ve uygulayabilecek
  • Microsoft Excel özelliklerini öğrenebilecek ve uygulayabilecek
  • Microsoft Word, Microsoft Powerpoint ve Microsoft Excel programlarını kullanabilecek
Ders Tanımı Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar kavramlarına giriş
2 Microsoft Word tanıtımı ve örnek uygulama Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 5-29.
3 Microsoft Word örnek uygulamalar Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 32-56.
4 Microsoft Word örnek uygulama (Google Dökümanlar ve Microsoft Word Online) Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 58-79.
5 Microsoft PowerPoint tanıtımı ve örnek uygulama Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 85-92.
6 Microsoft PowerPoint örnek uygulamalar Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 94-101.
7 Microsoft PowerPoint örnek uygulama (Google Slaytlar, Microsoft PowerPoint Online ve Prezi) Cenk İltir, "Office 2016", "Abaküs Kitap" (2016), sf. 102-128.
8 Vize Sınavı
9 Microsoft Excel tanıtımı ve örnek uygulama Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 114-121.
10 Microsoft Excel örnek uygulamalar Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 122-129.
11 Microsoft Excel örnek uygulama (Google E-Tablolar, Microsoft Excel Online) Cenk İltir, "Office 2016", "Abaküs Kitap" (2016), sf. 15-98.
12 Araştırma ve sunum haftası Öğrenciler verilecek konu kapsamında ön araştırma ve sunum yapacak
13 Araştırma ve sunum haftası Öğrenciler verilecek konu kapsamında ön araştırma ve sunum yapacak
14 Microsoft Office Word, PowerPoint ve Excel genel tekrar ve örnek uygulamalar
15 Dönem Değerlendirmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Osman Gürkan (2013). "Microsoft Office 2010", Nirvana Yayınları. ISBN: 9789758878734.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
4
Final Sınavı
1
10
    Toplam
99

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest