BILT 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BILT 100
Güz
2
2
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler bilgisayar kullanımındaki genel prensipleri öğrenerek uygulama yapabilecek ayrıca MS Word, MS Power Point ve MS Excel programlarının özelliklerini bilecek ve bu programları ile uygulama yapabilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar kullanımında genel kavramları öğrenebilecek
  • Microsoft Word özelliklerini öğrenebilecek ve uygulayabilecek
  • Microsoft Powerpoint özelliklerini öğrenebilecek ve uygulayabilecek
  • Microsoft Excel özelliklerini öğrenebilecek ve uygulayabilecek
  • Microsoft Word, Microsoft Powerpoint ve Microsoft Excel programlarını kullanabilecek
Ders Tanımı Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar kavramlarına giriş
2 Microsoft Word tanıtımı ve örnek uygulama Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 5-29.
3 Microsoft Word örnek uygulamalar Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 32-56.
4 Microsoft Word örnek uygulama (Google Dökümanlar ve Microsoft Word Online) Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 58-79.
5 Microsoft PowerPoint tanıtımı ve örnek uygulama Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 85-92.
6 Microsoft PowerPoint örnek uygulamalar Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 94-101.
7 Microsoft PowerPoint örnek uygulama (Google Slaytlar, Microsoft PowerPoint Online ve Prezi) Cenk İltir, "Office 2016", "Abaküs Kitap" (2016), sf. 102-128.
8 Vize Sınavı
9 Microsoft Excel tanıtımı ve örnek uygulama Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 114-121.
10 Microsoft Excel örnek uygulamalar Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 122-129.
11 Microsoft Excel örnek uygulama (Google E-Tablolar, Microsoft Excel Online) Cenk İltir, "Office 2016", "Abaküs Kitap" (2016), sf. 15-98.
12 Araştırma ve sunum haftası Öğrenciler verilecek konu kapsamında ön araştırma ve sunum yapacak
13 Araştırma ve sunum haftası Öğrenciler verilecek konu kapsamında ön araştırma ve sunum yapacak
14 Microsoft Office Word, PowerPoint ve Excel genel tekrar ve örnek uygulamalar
15 Dönem Değerlendirmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı

Osman Gürkan (2013). "Microsoft Office 2010", Nirvana Yayınları. ISBN: 9789758878734.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
99

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek
6 Tehlikeleri tanıyabilmek
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest