ING 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İngilizce II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 102
Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı ING 102 dersi öğrencilere Başlangıç üstü (A1-A2) dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bahar dönemi sonunda öğrencilerin geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanları anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları hedeflenmektedir. Düzeylerine uygun metinleri okuma, anlama ve metinle ilgili anlam çıkarma becerilerini edinmeleri beklenmektedir. Yerler, insanlar ve eşyalarla ilgili konular hakkında soru sorabilmeleri ve bu konularda kısa tasvirler yapabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • A1-A2 düzeyinde kelime bilgisi kullanabilme
  • 80-100 kelime uzunluğunda bir paragrafı anlayabilme
  • Kısa dialogları anlayabilme
  • Karşılıklı bir dialogda yer alabilme, soru sorma ve cevap verebilme
  • kendilerine ait kısa paragraflar yazabilme
Ders Tanımı Temel İngilizce okuma, yazma ve anlama becerilerini içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş : Genel Tekrar Worksheets
2 Genel Tekrar Worksheets
3 Past tense : was-were English File Elementary Unit 5 (5A/5B)
4 Past tense : regular-irregular verbs English File Elementary Unit 5 (5C/5D)
5 Past Tense Practice English File Elementary Unit 5 (Revise & Check)
6 There is/are There was/were some/any English File Elementary Unit 6 (6A/6B)
7 Present Continuous Tense English File Elementary (6C/6D)
8 Review and Catch-up - Midterm English File Elementary - Midterm
9 Simple present/present continuous English File Elementary Unit 6 (Revise & Check)
10 How much/how many/ a/an/some/any English File Elementary Unit 7 (7A/7B)
11 be going to /plans/ predictions English File Elementary Unit 7 (7C/7D)
12 Quantifiers Practice English File Elementary Unit 7 (Revise % Check)
13 comparatives / superlatives English File Elementary Unit 8 (8A/8B)
14 would like to / like / adverbs English File Elementary Unit 9 (8C/8D)
15 Review Worksheets
16 Final Exam

 

Dersin Kitabı Elementary English File
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
5
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek
6 Tehlikeleri tanıyabilmek
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest