MEKO 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makro Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MEKO 102
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel makroekonomi ilkelerini, makroekonomik değişkenleri ve ölçümlerini açıklayabilecek
  • Milli gelir, işsizlik, bütçe açığı, para arzı, faiz oranı ve ticaret açığı gibi değişkenleri açıklayabilecek
  • Para ve maliye politikalarının ekonomi üzüerindeki etkilerini açıklayabilecek
  • Paranın fonksiyonlarını ve para arzı ölçümlerini açıklayabilecek
  • Uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin ekonomi üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Makro-ekonomik terimler ile işsizlik ve milli gelir ana başlıklarında genel ekonomik konjonktür anlatılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma – Makro Ekonominin Kapsamı Kaynak 1 – Bölüm 14, Kaynak 2 – Bölüm 1, Kaynak 3 – Bölüm 1
2 Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri Kaynak 1 – Bölüm 14-15, Kaynak 2 – Bölüm 2, Kaynak 3 – Bölüm 2
3 İstihdam ve İşsizlik Kaynak 1 – Bölüm 20, Kaynak 2 – Bölüm 3, Kaynak 3 – Bölüm 4
4 Enflasyon Kaynak 1 – Bölüm 19, Kaynak 2 – Bölüm 3-9, Kaynak 3 – Bölüm 3
5 Para ve Para Piyasası Kaynak 1 – Bölüm 17-18, Kaynak 2 – Bölüm 8, Kaynak 3 – Bölüm 17-18
6 Toplam Talep ve Toplam Arz Kaynak 1 – Bölüm 14-15, Kaynak 2 – Bölüm 4, Kaynak 3 – Bölüm 9-11
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Faiz Oranı ve Fiyatlar İlişkisi Kaynak 1 – Bölüm 19, Kaynak 2 – Bölüm 8, Kaynak 3 – Bölüm 5
9 Para ve Maliye Politikaları Kaynak 1 – Bölüm 22, Kaynak 2 – Bölüm 6, Kaynak 3 – Bölüm 8-11-19
10 Ödemeler Dengesi Kaynak 1 – Bölüm 25, Kaynak 2 – Bölüm 11, Kaynak 3 – Bölüm 5-13-20
11 Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Dış Ticaret) Kaynak 1 – Bölüm 24, Kaynak 2 – Bölüm 10
12 Uluslararası Finansal İlişkiler (Döviz Piyasası) Kaynak 1 – Bölüm 25, Kaynak 2 – Bölüm 11, Kaynak 3 – Bölüm 5-14
13 Ekonomik Büyüme/Kalkınma ve Dalgalanmalar Kaynak 1 – Bölüm 21-22-23, Kaynak 2 – Bölüm 21-23, Kaynak 3 – Bölüm 5-14
14 Alternatif Makroekonomik Modeller Kaynak 1 – Bölüm 26, Kaynak 2 – Bölüm 12, Kaynak 3 – Bölüm 10-21-22-23
15 Dönemin gözden geçirilmesi Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Final

 

Ders Kitabı

Kaynak 1: İktisadın ABC’si, Prof.Dr. M.İlker Parasız, 2015, ISBN: 9757763468.

Kaynak 2: Meslek Yüksek Okulları İçin Makroiktisat, Prof.Dr.Tümay Ertek, 2018, ISBN: 6052421222.

Kaynak 3: Makro İktisat, Erdal M.Ünsal, 2017, ISBN: 9944668163.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Öğretim Görevlisi Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest