MEKO 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makro Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MEKO 102
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel makroekonomi ilkelerini, makroekonomik değişkenleri ve ölçümlerini açıklayabilecek
  • Milli gelir, işsizlik, bütçe açığı, para arzı, faiz oranı ve ticaret açığı gibi değişkenleri açıklayabilecek
  • Para ve maliye politikalarının ekonomi üzüerindeki etkilerini açıklayabilecek
  • Paranın fonksiyonlarını ve para arzı ölçümlerini açıklayabilecek
  • Uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin ekonomi üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Makro-ekonomik terimler ile işsizlik ve milli gelir ana başlıklarında genel ekonomik konjonktür anlatılmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma – Makro Ekonominin Kapsamı Kaynak 1 – Bölüm 14, Kaynak 2 – Bölüm 1, Kaynak 3 – Bölüm 1
2 Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri Kaynak 1 – Bölüm 14-15, Kaynak 2 – Bölüm 2, Kaynak 3 – Bölüm 2
3 İstihdam ve İşsizlik Kaynak 1 – Bölüm 20, Kaynak 2 – Bölüm 3, Kaynak 3 – Bölüm 4
4 Enflasyon Kaynak 1 – Bölüm 19, Kaynak 2 – Bölüm 3-9, Kaynak 3 – Bölüm 3
5 Para ve Para Piyasası Kaynak 1 – Bölüm 17-18, Kaynak 2 – Bölüm 8, Kaynak 3 – Bölüm 17-18
6 Toplam Talep ve Toplam Arz Kaynak 1 – Bölüm 14-15, Kaynak 2 – Bölüm 4, Kaynak 3 – Bölüm 9-11
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Faiz Oranı ve Fiyatlar İlişkisi Kaynak 1 – Bölüm 19, Kaynak 2 – Bölüm 8, Kaynak 3 – Bölüm 5
9 Para ve Maliye Politikaları Kaynak 1 – Bölüm 22, Kaynak 2 – Bölüm 6, Kaynak 3 – Bölüm 8-11-19
10 Ödemeler Dengesi Kaynak 1 – Bölüm 25, Kaynak 2 – Bölüm 11, Kaynak 3 – Bölüm 5-13-20
11 Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Dış Ticaret) Kaynak 1 – Bölüm 24, Kaynak 2 – Bölüm 10
12 Uluslararası Finansal İlişkiler (Döviz Piyasası) Kaynak 1 – Bölüm 25, Kaynak 2 – Bölüm 11, Kaynak 3 – Bölüm 5-14
13 Ekonomik Büyüme/Kalkınma ve Dalgalanmalar Kaynak 1 – Bölüm 21-22-23, Kaynak 2 – Bölüm 21-23, Kaynak 3 – Bölüm 5-14
14 Alternatif Makroekonomik Modeller Kaynak 1 – Bölüm 26, Kaynak 2 – Bölüm 12, Kaynak 3 – Bölüm 10-21-22-23
15 Dönemin gözden geçirilmesi Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Final

 

Dersin Kitabı

Kaynak 1: İktisadın ABC’si, Prof.Dr. M.İlker Parasız, 2015, ISBN: 9757763468.

Kaynak 2: Meslek Yüksek Okulları İçin Makroiktisat, Prof.Dr.Tümay Ertek, 2018, ISBN: 6052421222.

Kaynak 3: Makro İktisat, Erdal M.Ünsal, 2017, ISBN: 9944668163.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Öğretim Görevlisi Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek
6 Tehlikeleri tanıyabilmek
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest