MISG 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makine ve Teçhizat Koruyucuları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 104
Bahar
2
0
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Makine ve Teçhizatlarıı tanıma, İş Güvenliği için koruyucu önlemler alma.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Talaşlı Üretim Yöntemlerinde kullanılan koruyucuları listeleyebilecek,
  • Talaşsız Üretim Yöntemlerinde kullanılan koruyucuları listeleyebilecek,
  • Koruyucu malzemelerin türlerini açıklayabilecek,
  • Enerji dönüşüm sistemlerindeki koruyucuların çalışma prensiplerini açıklayabilecek
  • Bağlama Elemanları Güç ve Hareket İletim Elemanlarındaki riskleri analiz edebilecek,
  • Koruyucu malzemelerin özelliklerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Makine ve parçaları hakkında temel tanımlar ve kavramlar, Enerji, Mekanik tahrik sistemleri, aktarma sistemleri ve koruyucular konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enerji, iş, kuvvet temel tanımlar Bölüm 1- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
2 Mekanik tahrik sistemleri ve esasları Bölüm 1- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
3 Makine ve tanımı, çeşitleri Bölüm 1- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
4 Makinelerin sebep olduğu kazalar Bölüm 1- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
5 Kaldırma Araçları Bölüm 1- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
6 Kazanlar ve bacalar Bölüm 14- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
7 Torna, freze, planya, vargel, matkaplar, tezgahları Bölüm 9- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
8 Ara Sınav
9 Pompalar, Kompresörler Bölüm 7 - Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
10 Taşlama tezgahları Bölüm 5- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
11 Yük kaldırma cihazları Bölüm 14- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
12 Makine koruyucularının mevzuattaki yeri Makine koruyucuları Yönetmeliği
13 Makine koruyucuları ve çeşitleri Makine koruyucuları Yönetmeliği
14 Makine koruyucuları ve özellikleri Makine koruyucuları Yönetmeliği
15 Örnek iş kazaları, değerlendirmeler.
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. Makine Bilgisi Prof.Dr.Cahit KURBANOĞLU 2. Makine Bilimi ve Elemanları Fatih C.Babalık, Kadir ÇAVDAR

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek X
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak X
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek X
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek X
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek X
6 Tehlikeleri tanıyabilmek X
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek X
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek X
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek X
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek X
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek X
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek X
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek X
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest