MISG 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makine ve Teçhizat Koruyucuları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 104
Bahar
2
0
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Makine ve Teçhizatlarıı tanıma, İş Güvenliği için koruyucu önlemler alma.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Talaşlı Üretim Yöntemlerinde kullanılan koruyucuları listeleyebilecek,
  • Talaşsız Üretim Yöntemlerinde kullanılan koruyucuları listeleyebilecek,
  • Koruyucu malzemelerin türlerini açıklayabilecek,
  • Enerji dönüşüm sistemlerindeki koruyucuların çalışma prensiplerini açıklayabilecek
  • Bağlama Elemanları Güç ve Hareket İletim Elemanlarındaki riskleri analiz edebilecek,
  • Koruyucu malzemelerin özelliklerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Makine ve parçaları hakkında temel tanımlar ve kavramlar, Enerji, Mekanik tahrik sistemleri, aktarma sistemleri ve koruyucular konularını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enerji, iş, kuvvet temel tanımlar Bölüm 1- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
2 Mekanik tahrik sistemleri ve esasları Bölüm 1- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
3 Makine ve tanımı, çeşitleri Bölüm 1- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
4 Makinelerin sebep olduğu kazalar Bölüm 1- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
5 Kaldırma Araçları Bölüm 1- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
6 Kazanlar ve bacalar Bölüm 14- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
7 Torna, freze, planya, vargel, matkaplar, tezgahları Bölüm 9- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
8 Ara Sınav
9 Pompalar, Kompresörler Bölüm 7 - Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
10 Taşlama tezgahları Bölüm 5- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
11 Yük kaldırma cihazları Bölüm 14- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
12 Makine koruyucularının mevzuattaki yeri Makine koruyucuları Yönetmeliği
13 Makine koruyucuları ve çeşitleri Makine koruyucuları Yönetmeliği
14 Makine koruyucuları ve özellikleri Makine koruyucuları Yönetmeliği
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. Makine Bilgisi Prof.Dr.Cahit KURBANOĞLU 2. Makine Bilimi ve Elemanları Fatih C.Babalık, Kadir ÇAVDAR

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
Final Sınavı
1
30
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

X
12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

X
13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest