MISG 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makina Teçhizat
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 105
Güz
2
0
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilerin endüstride kullanılan makine ve teçhizatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Talaşlı Üretim Yöntemlerini listeleyebilecek
  • Talaşsız üretim yöntemlerini açıklayabilecek
  • Malzemelerin özelliklerini ayırt edebilecek
  • Enerji dönüşüm sistemlerinin çalışma prensiplerini açıklayabilecek
  • Bağlama Elemanları Güç ve Hareket İletim Elemanlarındaki riskleri analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; Malzeme bilgisi, bağlama ve güç iletim elemanları, üretim yöntemleri, yakıtlar ve yanma, enerji dönüşüm sistemleri konularını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar Bölüm 1- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
2 Malzeme Bilgisi Bölüm 2- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
3 Bağlama Elemanları Bölüm 3- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
4 Güç ve Hareket İletim Elemanları Bölüm 4- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
5 Talaşlı Üretim Yöntemleri Bölüm 5- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
6 Talaşsız Üretim Yöntemleri Bölüm 6- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
7 Pompalar Fanlar Kompresörler Bölüm 7 - Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
8 Ara Sınav Bölüm 1-7- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
9 Yakıtlar Yanma Bölüm 8- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
10 Kazanlar ve Isı Değiştiricileri Bölüm 9- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
11 Yenilenebilir Enerji Dönüşüm Sistemleri Bölüm 10- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
12 Fosil Yakıtlı Enerji Dönüşüm Sistemleri Bölüm 11- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
13 Hidrolik Pnömatik Sistemler Bölüm 12- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
14 İş Makinaları Bölüm 13-Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
15 Transport Tekniği Bölüm 14- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
16 Final Bölüm 1-14- Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.

 

Ders Kitabı Makine ve Teçhizat, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
12
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
23
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
8
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
20
    Toplam
133

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest