MISG 110 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kimyasallar ve Tehlikeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 110
Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İşyerinde sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen kimyasal risk etkenlerinin bilinmesi, kontrolu ve önlemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşyerinde çalışanın sağlığını olumsuz etkileyen kimyasalları sınıflandırabilecek
  • İşyerinde çalışanın sağlığını olumsuz etkileyen tozlar,gaz ve buharlar, kanserojen,mutajen ve teratojen maddeleri tanımlayabilecek ve alınacak önlemleri sıralayabilecek
  • Kimyasalların, taşınması, depolanması ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Kimyasal risk etmenlerinin risk analizini yapabilecek
Ders Tanımı Bu ders Kimyasalların tanımlanması ve sınıflandırılmasına, depolanması, taşınması ve etiketlenmesi hakkında genel bilgileri ve iş sağlığı açısından önemini aktarır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler Sulak, M.T., Kimyasal Risk Etmenleri, Erişim Tarihi:08.01.2017 Sy. 1-58
3 Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Riskleri ve Önlemler Sulak, M.T., Kimyasal Risk Etmenleri, Erişim Tarihi:08.01.2017 Sy. 1-58
4 Kimyasalların Türüne Göre Bulundurulması Gereken Koruyucu Teçhizat Seçimi ve Güvenlik İşaretleri Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
5 Kimyasal Maddelerin Üretimi, Taşınması ve Depolanması Kürkçü, E.A., Arslan Tatar, Ç.B., et al., 2011. Kimyasalların Güvenli Depolanması, Ankara. Sy. 1-77
6 Kimyasal Maddelerin Etiketlenmesi ve Malzeme bilgi güvenlik formu (MSDS) Kürkçü, E.A., Arslan Tatar, Ç.B., et al., 2011. Kimyasalların Güvenli Depolanması, Ankara. Sy. 1-77
7 Ara Sınav -
8 Kimyasallara bağlı meslek hastalıkları ve çalışma ortamı gözetimi Özkılıç, Ö., İş Sağliği Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Erişim Tarihi: 08.01.2017 Sy. 40-93
9 Kimyasal risk etkenlerinin isyerinde kontrolu risk analizi ve İSG Profesyonellerinin görevleri Özkılıç, Ö., İş Sağliği Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Erişim Tarihi: 08.01.2017 Sy. 40-93
10 Kimyasal risk etkenlerinin isyerinde kontrolu risk analizi ve İSG Profesyonellerinin görevleri Özkılıç, Ö., İş Sağliği Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Erişim Tarihi: 08.01.2017 Sy. 40-93
11 Tehlikeli Atıklar ve Bu Konudaki Yasal Düzenlemeler Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
12 Sektördeki Kimyasallar, Tehlikeleri ve Önlemleri Araştırma Ödevleri
13 Sektördeki Kimyasallar, Tehlikeleri ve Önlemleri Araştırma Ödevleri
14 Sektördeki Kimyasallar, Tehlikeleri ve Önlemleri Araştırma Ödevleri
15 Genel Tekrar -
16 Final -

 

Ders Kitabı

Kürkçü, E.A., Arslan Tatar, Ç.B., et al., 2011. Kimyasalların Güvenli Depolanması, Ankara.

Özkılıç, Ö., İş Sağliği Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Erişim Tarihi: 08.01.2017

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: Sulak, M.T. Kimyasal Risk Etmenleri, Erişim Tarihi: 08.01.2017

Önerilen Okumalar/Materyaller

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Yazıcı, Z.,  Kimyasal Maddeler,  Riskleri,  Kullanımı,  Taşınması,  Depolanması  İle İlgili Yaptırımlar Ve Türkiye Uygulamaları, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Erişim tarihi 08.01.2017

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
20
    Toplam
102

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest