MISG 200 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 200
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye; elektrik enerjisi, elektrik çarpması, olası tehlikelere karşı farkındalık, ilgili mevzuatları bilme ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği için geçerli olan ve İş Güvenliği uzmanı için gerekli ortak beceriler,
  • İşyerinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini ve tekrarlanmaması için alınacak önlemleri bilme,
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, Elektrik ile ilgili Fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, Asansör Yönetmelikleri, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, Yürürlükteki Elektrik İşleri ile ilgili diğer Yönetmelikler, Standartlar bilgileri
  • İşyeri güvenliğini ve iş güvenliğini tehdit edici unsurlar bilgisi
Ders Tanımı Elektrik Enerjisi ve Tanımlar, Elektrik çarpması nedir, İnsan vücudu üzerindeki etkileri, Klasik kaza çeşitleri, Elektrik kazalarının oransal dağılımları, Elektrik Kuvvetli akım, Zayıf akım tesisleri, Güvenli alet ve donanımlar, Elektrik işlerinde kullanılacak KKD ları, Eğitim eksikliğine dayalı hatalı davranışlar, Sistemler üzerinde alınacak önlemler, Dış deşarj akımlarına karşı alınacak önlemler, Statik elektrik alınacak önlemler.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enerji nedir, Elektrik nedir, Gerilim, Akım, Güç tanımları
2 Elektrik Üretim Merkezleri, Santrallar, Trafo merkezleri
3 Enerji İletim hatları, İletkenler, Direkler, Kablolar, izolatör v.d
4 Enerji Dağıtım Hatları, Şebekeler, YG-AG tesisleri
5 Elektriğin insan vücuduna etkileri, elektrik kazaları, kazaların oransal dağılımları
6 Elektrik ile ilgili Fen adamları, Mühendisler yetki ve sorumlukları.
7 Eğitim eksiğine dayalı hatalı davranışlar, Sistemlerle ile ilgili eksikler ve hatalar.
8 Ara sınav
9 Elektrik Kuvvetli akım, Zayıf Akım tesisleri ve Tanımlar
10 Topraklama, İzole etme, Artık Akım, Kısa devre, Koruma önlemleri.
11 Dış deşarj akımlarına karşı Koruma önlemleri.
12 Statik elektrik, alınacak önlemler
13 Elektromekanik taşıyıcılar, Asansör, Yürüyen Merdiven ve bantlar.
14 Fünikiler Sistemler, Teleferik, Telesiyej, Teleski tesisleri, koruma önlemleri.
15 Final sınavına hazırlık
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Öğr. Gör. Bülent ÇARŞIBAŞI Ders Notları, 2014
Önerilen Okumalar/Materyaller 1) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği. 2) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği. 3) Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, 4) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elektrik Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
8
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
12
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
6
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek X
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak X
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek X
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek X
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek X
6 Tehlikeleri tanıyabilmek X
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek X
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest