MISG 200 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 200
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye; elektrik enerjisi, elektrik çarpması, olası tehlikelere karşı farkındalık, ilgili mevzuatları bilme ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği için geçerli olan ve İş Güvenliği uzmanı için gerekli ortak beceriler,
  • İşyerinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini ve tekrarlanmaması için alınacak önlemleri bilme,
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, Elektrik ile ilgili Fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, Asansör Yönetmelikleri, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, Yürürlükteki Elektrik İşleri ile ilgili diğer Yönetmelikler, Standartlar bilgileri
  • İşyeri güvenliğini ve iş güvenliğini tehdit edici unsurlar bilgisi
Ders Tanımı Elektrik Enerjisi ve Tanımlar, Elektrik çarpması nedir, İnsan vücudu üzerindeki etkileri, Klasik kaza çeşitleri, Elektrik kazalarının oransal dağılımları, Elektrik Kuvvetli akım, Zayıf akım tesisleri, Güvenli alet ve donanımlar, Elektrik işlerinde kullanılacak KKD ları, Eğitim eksikliğine dayalı hatalı davranışlar, Sistemler üzerinde alınacak önlemler, Dış deşarj akımlarına karşı alınacak önlemler, Statik elektrik alınacak önlemler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enerji nedir, Elektrik nedir, Gerilim, Akım, Güç tanımları
2 Elektrik Üretim Merkezleri, Santrallar, Trafo merkezleri
3 Enerji İletim hatları, İletkenler, Direkler, Kablolar, izolatör v.d
4 Enerji Dağıtım Hatları, Şebekeler, YG-AG tesisleri
5 Elektriğin insan vücuduna etkileri, elektrik kazaları, kazaların oransal dağılımları
6 Elektrik ile ilgili Fen adamları, Mühendisler yetki ve sorumlukları.
7 Eğitim eksiğine dayalı hatalı davranışlar, Sistemlerle ile ilgili eksikler ve hatalar.
8 Ara sınav
9 Elektrik Kuvvetli akım, Zayıf Akım tesisleri ve Tanımlar
10 Topraklama, İzole etme, Artık Akım, Kısa devre, Koruma önlemleri.
11 Dış deşarj akımlarına karşı Koruma önlemleri.
12 Statik elektrik, alınacak önlemler
13 Elektromekanik taşıyıcılar, Asansör, Yürüyen Merdiven ve bantlar.
14 Fünikiler Sistemler, Teleferik, Telesiyej, Teleski tesisleri, koruma önlemleri.
15 Final sınavına hazırlık
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Öğr. Gör. Bülent ÇARŞIBAŞI Ders Notları, 2014
Önerilen Okumalar/Materyaller 1) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği. 2) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği. 3) Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, 4) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elektrik Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
10
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest