MISG 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş yerlerinde Risk Analizleri ve Metotları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 201
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Risk değerlendirme ve yönetimiyle ilgili bilgi sahibi olmak ve Risk değerlendirme yöntemlerini öğrenmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Risk değerlendirmesinin temelini, gerekliliğini ve önemini açıklayabilecek
  • Risk değerlendirmesi yönetmeliğini tanımlayabilecek
  • Risk değerlendirmesi yöntemlerini listeleyebilecek
  • İşyerindeki riskleri değerlendirebilecek ve risk analizi yapabilecek
  • Tehlike ve Risk kavramlarını tanımlayabilecek
Ders Tanımı 1. Tehlike ve risk kavramları 2. Tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler 3. Risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri 4. İSG Risk değerlendirmesi yönetmeliği 5. Risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları 6. Risk değerlendirme uygulamaları

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tehlike ve Risk tanımları, Risk algılama ve tehlike örnekleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 1
2 İSG yönetim Sistemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 1,2
3 Tehlike kaynakları, örnekler İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 1,2
4 Risk Değerlendirmesinin nedenleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 2
5 Risk değerlendirmesi yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 3
6 Risk Yönetim Prosesi ve ilgili diğer yönetmelikler İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 3
7 Risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 3
8 Kontrol tedbirleri ve izleme İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 3
9 Ara sınav
10 Meslek Hastalığı risk yönetim prosesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 3,4
11 Tehlike ve risk örnekleri üzerine çalışmalar ve video filmleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 3,4
12 Risk değerlendirme metotları (Nitel metotlar) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 4
13 Risk değerlendirme metotları (Nicel metotlar) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 4
14 Risk değerlendirme metotları kıyaslamaları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 4
15 Dersin gözden geçirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara Bölüm 1-4
16 Final

 

Dersin Kitabı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem Özkılıç, Türkiye İşveren Sendikaları Yayını, Ankara

Önerilen Okumalar/Materyaller 1) Özlem Özkılıç, İSG Yönetim sistemleri ve Risk değerlendirme Metodolojileri, 2003, 219 sayfa, PDF. 2) Dr. Teoman Akpınar, İş Sağlığı ve Güvenliği, EKİN basım, Yayın Dağıtım, 2013, 452 sayfa. 3) David L. Goetsch, Occupational Safety and Healt for technologist, engineers and managers, 2008. 4) Roland P. Blake (Ed), Industrial Safety (3 rd edition)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
3
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
149

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek X
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak X
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek X
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek X
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek X
6 Tehlikeleri tanıyabilmek X
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek X
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek X
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek X
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek X
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek X
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek X
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek X
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest