MISG 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş yerlerinde Risk Analizleri ve Metotları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 201
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliğinin en önemli faaliyetlerinden olan Risk Değerlendirme ve Yönetimiyle ilgili bilgi sahibi olmak ve Risk Değerlendirme yöntemlerini öğrenmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • İSG nin önemini, kapsamını ve kaza teorilerini tanımlayabilecektir,
 • Tehlike ve Risk kavramlarını tanımlayabilecektir,
 • Risk Değerlendirmesinin gerekliliğini ve önemini tartışabilecektir,
 • Risk Yönetiminin önemini ifade edebilecektir,
 • İşyerindeki riskleri değerlendirir ve risk analizi yapabilecektir,
 • Risk değerlendirmesi yöntemlerini sınıflayabilecektir,
 • Risk değerlendirmesi yöntemlerini karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı 1. İSG nin önemini, kapsamı, kaza sebepleri ve teorilerinin anlatılması 2. Tehlike ve risk kavramlarının açıklanması 3. Risk değerlendirmesinin nedenleri anlatılması 4. Risk algılaması ve öneminin tartışılması 5. İSG Yönetim sisteminin irdelenmesi 6. Tehlike kaynakları ve oluşturdukları risklerin incelenmesi 7. Risk değerlendirme basamaklarının açıklanması 8. Risk değerlendirme metotlarının örneklerle incelenmesi ve karşılaştırılması 9. Risk değerlendirme metot ve uygulamalarının öğrenci sunumlarıyla birlikte irdelenmesi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, İSG nin önemini, kapsamını, kaza teorileri ve sebepleri Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, Bölüm 1, Beta basım A.Ş.-İSTANBUL, 2016, sayfa 3-15, ISBN: 978-605-333-725-6
2 Tehlike, Risk ve diğer İSG tanımları, Risk algılama, İSG yönetim Sistemi Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, Bölüm 2, sayfa 19-31, Beta basım A.Ş.-İSTANBUL, 2016, ISBN: 978-605-333-725-6
3 Risk Değerlendirmesinin Kanuni, Ekonomik ve Ahlaki nedenleri Dr. Teoman Akpınar, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 1.10, sayfa 162-182, EKİN basım, Yayın Dağıtım, 2013, ISBN: 978-605-5187-55-2
4 İSG de eski ve yeni yaklaşımlar, Risk Yönetim Prosesi ve Değerlendirmesi Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, Bölüm 8, sayfa 155-170, Beta basım A.Ş.-İSTANBUL, 2016, ISBN: 978-605-333-725-6
5 Tehlikelerin belirlenmesi, kaynakları ve tehlike örnekleri Dr. Teoman Akpınar, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 1.10, sayfa 162-182, EKİN basım, Yayın Dağıtım, 2013, ISBN: 978-605-5187-55-2
6 Risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, Bölüm 4, sayfa 59-83, Beta basım A.Ş.-İSTANBUL, 2016, ISBN: 978-605-333-725-6
7 Kontrol tedbirleri, izleme, gözleme ve iletişim Dr. Teoman Akpınar, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 1.10, sayfa 162-182, EKİN basım, Yayın Dağıtım, 2013, ISBN: 978-605-5187-55-2
8 Ara Sınav Ara Sınava Hazırlık
9 Risk Haritaları, Risk Değerlendirme metodolojileri ve çeşitleri. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, Bölüm 5, sayfa 85-86, Beta basım A.Ş.-İSTANBUL, 2016, ISBN: 978-605-333-725-6
10 Risk Değerlendirme Metotları (Nicel, Kantitatif Yöntemler) Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, Bölüm 5, sayfa 86-113, Beta basım A.Ş.-İSTANBUL, 2016, ISBN: 978-605-333-725-6
11 Risk Değerlendirme Metotları (Nitel, Kalitatif Yöntemler) Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, Bölüm 5, sayfa 115-135, Beta basım A.Ş.-İSTANBUL, 2016, ISBN: 978-605-333-725-6
12 Risk Değerlendirme Metotları (Karma, yarı kantitatif Yöntemler) Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, Bölüm 5, sayfa 86-113, Beta basım A.Ş.-İSTANBUL, 2016, ISBN: 978-605-333-725-6
13 Metotların karşılaştırılması, Çeşitli Risk değerlendirme metotları hakkında örnekler ve sunumlar Prof. Dr. Nazmi Bilir, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 5, Sayfa 85-100, Güneş Tıp Kitabevi-Ankara, 2016, ISBN: 978-975-277-641-8
14 Çeşitli Risk değerlendirme metotları hakkında örnekler ve sunumlar Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, Bölüm 9, sayfa 171-190, Beta basım A.Ş.-İSTANBUL, 2016, ISBN: 978-605-333-725-6
15 Dersin gözden geçirilmesi Final sınavına hazırlık
16 Final Final sınavına hazırlık

 

Ders Kitabı

Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, Beta basım A.Ş.-İSTANBUL, 2016, 373 sayfa, ISBN: 978-605-333-725-6  

Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Risk Assessment, A brief guide to controlling risks in the workplace, www.hse.gov.uk
 2. Guidelines on Risk Assessment and Safety Statements, www.hsa.ie
 3. How to Manage Work Health and Safety Risks, www.safework.sa.gov.au
 4. Occupational Safety and Health Risk Assessment methodologies, European Agency for Safety and Health at Work, www.oshwiki.eu
 5. David L. Goetsch, “Occupational Safety and Health for Technologist”, Engineers, and Managers, 2008, Pearson Prentice Hall, Ohio, Sixth Edition, 952 sayfa, ISBN-13: 978-0-13-239760-5
 6. Özlem Özkılıç, İSG Yönetim sistemleri ve Risk değerlendirme Metodolojileri, 2003, 219 sayfa, PDF. http://egitim.druz.com.tr/upload/docs/26042012105841_vAq1THf-6-105841_risk-analizi-ozlem-ozkilic-kitabi.pdf

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
3
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
40
    Toplam
191

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

X
12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

X
13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest