MISG 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İlk Yardım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 203
Güz
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin ilk yardım gerektiren durumlarda kazazedeye olay yerinde ve çevre olanaklarından yararlanarak, kişinin sağlığının daha kötüye gitmesini önlemek için ilaçsız uygulama yapabilmeleri ve triajı gerçekleştirebilmeleridir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlkyardımın önemini kavrayabilecektir.
  • Bebek, çocuk ve yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulayabilecek
  • Kanama ve yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulayabilecek
  • Boğulmalarda, sıcak-soğuk yaralanmalarında ilk yardım uygulayabilecek
  • Zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda, sıcak-soğuk yaralanmalarında ilk yardım uygulayabilecek
Ders Tanımı Öğrenciler ilk yardım dersi kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ilk yardım yönetmeliği ve ilk yardımcı eğitimindeki müfredata uygun olarak bilgi ve beceri kazanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Giriş - Genel İlk yardım bilgileri, İlk yardımın önemi, Hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 25-36
2 Temel yaşam desteği (yetişkin-çocuk-bebek) İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 122-134
3 Temel yaşam desteği (CPR) uygulama İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 122-134
4 Yabancı cisim tıkanıklığında (soluk yolu -yetişkin, çocuk, bebek) ilkyardım. İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 74-78
5 Yabancı cisim tıkanıklığında ilk yardım uygulama İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 74-78
6 Kanama ve şok'ta ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 81-83
7 Yaralanmalarda (Kırık, çıkık, burkulmalar) ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 91-93
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım (bilinç bozukluklarında) İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 54-72
10 Allerjik reaksiyon ve Zehirlenmelerde ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 48-53
11 Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 97-101
12 Boğulmalarda ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 113-119
13 Isırma ve sokmalarda ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 104-110
14 Acil taşıma teknikleri. İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 152-179
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı
İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
20
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

X
12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

X
13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest