MISG 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 206
Bahar
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans öğrencilerinin; iş sağlığı ve güvenliği genel kavram ve kuralları içerisinde işte sağlıklı olma ve iyilik halinin tanımı ve önemini anlama ve kavramalarını, iş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, önemini kavramalarını, Türkiye ve Dünyadaki sayısal verileri karşılaştırabilecek bilgiye sahip olmalarını, iş kazaları sınıflaması, iş kazalarını oluşturan faktörler ve iş kazalarının ekonomik boyutu konusunda bilgi sahibi olmalarını, iş kazası sıklık hızları ve epidemiyolojik özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar tanımını ve bu iki kavram arasındaki farkı anlamalarını, fiziksel, kimyasal nedenli meslek hastalıkları, tozlarla meydana gelen meslek hastalıkları, biyolojik nedenli meslek hastalıkları, mesleki kanserleri ve mesleki cilt hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş Sağlığı ve Güvenliği genel kavramı ve kuralları içerisinde İşte Sağlıklı olma ve iyilik halinin tanımı ve önemini anlama ve kavramak
  • İş kazası ve meslek hastalıkları ve işle ilişkili hastalıklar tanımını yapabilmeleri ve önemini kavramak
  • Türkiye ve Dünyadaki sayısal verileri karşılaştırabilecek bilgiye sahip olmak
  • İş kazaları sınıflaması, iş kazalarını oluşturan faktörler ve iş kazalarının ekonomik boyutu konusunda bilgi sahibi olmak
  • İş kazası sıklık hızları ve epidemiyolojik özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak
  • Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar tanımını ve bu iki kavram arasındaki farkı anlamak
Ders Tanımı Ön lisans öğrencileri İş Kazası ve meslek hastalıkları dersi kapsamında; İş kazası, meslek hastalıları ve işle ilişkili hastalılar tanımını öğrenir. İş kazası ve meslek hastalıkları açısından Dünyadaki ve Türkiyede’ki durumu karşılaştırabilecek bilgiye sahip olur.İş kazası sınıflaması, iş kazası oluşturan nedenler,meslek hastalıkları sınıflaması ve Fiziksel, kimyasal nedenli meslek hastalıkları, tozlarla meydana gelen meslek hastalıkları, biyolojik nedenli meslek hastalıkları , mesleki kanserler ve mesleki cilt hastalıkları konusunda bilgi almaktadırlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amaç ve hedefi, İş ve Sağlık ilişkisini anlama. İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Sy. 25-84
2 İş kazası, meslek hastalıkları ve işle ilişkili, hastalıkların tanımları İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Sy. 25-84
3 Türkiye ve Dünyadaki sayısal verileri karşılaştırmak. İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Sy. 85-107
4 İş kazaları sınıflaması, iş kazalarını oluşturan faktörler ve iş kazalarının ekonomik boyutu. İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Sy. 107-135
5 İş kazası sıklık hızları ve epidemiyolojik özellikleri İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Sy. 107-135
6 Ara Sınav
7 Kimyasal nedenli meslek hastalıkları İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Bölüm 14
8 Fiziksel nedenli meslek hastalıkları İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Bölüm 15
9 Tozlarla oluşan solunum sistemi hastalıkları İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Bölüm 16
10 Ergonomik risklere bağlı mesleki hastalıklar İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Bölüm 19
11 Biyolojik risk nedenli meslek hastalıkları İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Bölüm 22
12 Psikososyal riskler ve meslek hastalıkları İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Bölüm 23
13 Mesleki kanserler İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Bölüm 24-26
14 Mesleki cilt hastalıkları İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Bölüm 24-26
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418

Önerilen Okumalar/Materyaller 1-Meslek hastalıkları Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,ANKARA 2-Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar tanı rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,ANKARA 3-Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,ANKARA

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
10
    Toplam
89

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

X
12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

X
13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest