MISG 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kaldırma Araçlarında İş Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 208
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kaldirma Araçlarının tanınması ve İş Güvenliğindeki yerinin öğrencilere aktarılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kaldırma araçlarında iş güvenliği hakkında temel kavramları açıklayabilecek
  • Kaldırma ve iletme ekipmanları ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Kaldırma araçlarında muayene, bakım ve periyodik kontrolleri açıklayabilecek
  • Kaldırma araçlarında risk değerlendirmesi yapabilecek
  • Asansör ve bakım yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olabilecek
Ders Tanımı Kaldırma ve İş Makineleri hakkında temel tanımlar ve kavramlar, Mekanik tahrik sistemleri, aktarma sistemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kaldırma ve İletme Ekipmanları İlgili Mevzuat Genel Bilgiler ve Tanımlar Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 1
2 Forklift Kullanımında İş Güvenliği Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 1
3 Kaldırma Aksesuarları, Yük Kancaları, Halatlar, Zincirler, Sapanlar ve Tamburlar Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 2
4 Kaldırma Araçlarında Muayene, Bakım ve Periyodik Kontrol Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 2
5 Vinçler, Ceraskallar ve Transmisyon Araçlarında İş Güvenliği Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 3-5
6 Vinçler ve Ceraskallar Mevzuat ve Standartlar Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 3-5
7 Forklift ve Transmisyon Araçları İlgili Mevzuat ve Standartlar; Ara Sınav Öncesi Genel Değerlendirme Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 3-5
8 Ara Sınav
9 Asansörler, Yürüyen Merdivenler Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 6
10 Asansör Yönetmeliği Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 6
11 Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 6
12 Kaldırma Araçlarında Risk Değerlendirmesi Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 7-8
13 İnsan taşıyan Kablolu Teçhizatlar Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 8
14 Teleferik, Telesiyej, Teleski Yönetmelik ve Standartları Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 Bölüm 9
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Makina Bilgisi, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. ISBN: 6051336596 

Önerilen Okumalar/Materyaller Makine Bilgisi Pr.Dr.Cahit KURBANOĞLU\nMakine Bilimi ve Elemanları Fatih C.Babalık, Kadir ÇAVDAR\nYönetmelikler, Standartlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
113

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek X
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak X
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek X
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek X
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek X
6 Tehlikeleri tanıyabilmek X
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek X
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek X
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek X
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek X
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek X
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek X
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek X
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest