MISG 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kaldırma Araçlarında İş Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 208
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kaldirma Araçlarının tanınması ve İş Güvenliğindeki yerinin öğrencilere aktarılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kaldırma araçlarında iş güvenliği hakkında temel kavramları açıklayabilecek
  • Kaldırma ve iletme ekipmanları ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Kaldırma araçlarında muayene, bakım ve periyodik kontrolleri açıklayabilecek
  • Kaldırma araçlarında risk değerlendirmesi yapabilecek
  • Asansör ve bakım yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olabilecek
Ders Tanımı Kaldırma ve İş Makineleri hakkında temel tanımlar ve kavramlar, Mekanik tahrik sistemleri, aktarma sistemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kaldırma ve İletme Ekipmanları İlgili Mevzuat Genel Bilgiler ve Tanımlar FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 1
2 Forklift Kullanımında İş Güvenliği FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 1
3 Kaldırma Aksesuarları, Yük Kancaları, Halatlar, Zincirler, Sapanlar ve Tamburlar FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 3
4 Kaldırma Araçlarında Muayene, Bakım ve Periyodik Kontrol FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 3
5 Vinçler, Ceraskallar ve Transmisyon Araçlarında İş Güvenliği FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 4
6 Vinçler ve Ceraskallar Mevzuat ve Standartlar FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 3-5
7 Forklift ve Transmisyon Araçları İlgili Mevzuat ve Standartlar; Ara Sınav Öncesi Genel Değerlendirme FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 3-5
8 Ara Sınav
9 Asansörler, Yürüyen Merdivenler FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 6
10 Asansör Yönetmeliği FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 6
11 Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 7
12 Kaldırma Araçlarında Risk Değerlendirmesi FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 7
13 İnsan taşıyan Kablolu Teçhizatlar FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 8-9
14 Teleferik, Telesiyej, Teleski Yönetmelik ve Standartları FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 Bölüm 8-9
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 ve Prof.Dr Mustafa Akkurt – Makine Bilgisi, Birsen Yayınları ISBN:975-511-153-0 

Önerilen Okumalar/Materyaller Makine Bilgisi Pr.Dr.Cahit KURBANOĞLU\nMakine Bilimi ve Elemanları Fatih C.Babalık, Kadir ÇAVDAR\nYönetmelikler, Standartlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
15
    Toplam
113

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

X
12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

X
13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest