MISG 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplam Kalite ve Yönetim Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 211
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı • Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin ve ilkelerinin kavranması • Toplam Kalite Kültürünün yerleştirilmesi • Toplam Kalite Yönetimi için liderlik becerilerinin geliştirilmesi • İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin uygulamalarının öğrenilmesi • Toplam Kalite Yönetim yöntemlerinin gösterilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin ve ilkelerinin kavrama;
  • Toplam Kalite Yönetimi için liderlik becerilerini kavrama
  • İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin uygulamalarını öğrenme
  • Toplam Kalite Yönetim yöntemlerini uygulayabilmek
Ders Tanımı • Kalite Kavramı • Kalitenin Evrimi • TKY de yönetim ve liderlik • Süreç analizi ve yönetimi • Kalite operasyonu, örnek uygulamalar • TKY nin önündeki engeller

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Kavramına Giriş Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
2 Toplam Kalitenin Evrimi Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
3 TKY’ye başlarken yönetimin rolü,Liderlik Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
4 Süreç Analzi ve Yönetimi Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
5 Kalite Operasyonunun oluşturulması , Örnek Uygulamalar Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
6 Toplam Kalite Yönetimin Önündeki Engeller Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
7 ARA SINAV
8 Toplam Kalite Yönetiminin Gerekleri Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
9 Toplam Kalite Yönetiminin Araç ve Teknikleri Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
10 Performans Ölçme Sistemleri Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
11 Deming Çevriminin Bir Parçası Olarak Özdeğerlendirme Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
12 Uluslar arası Kalite Ödüllerine Bakış Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
13 Kobiler İçin Performans Değerlendirme Model Çalışması Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
14 Sürekli İyileştirme - KAİZEN Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
15 FİNAL SINAVINA HAZIRLIK
16 Final

 

Dersin Kitabı - Mücella Tokatlıoğlu- Fırat Özel Ders Notları
Önerilen Okumalar/Materyaller 1. MYO Müfradatına UygunToplam Kalite Yönetimi,Seçkin Yayıncılık,2013, 2. Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçümü Prof. Dr. Muhittin Şimşek Yard. Doç. Mustafa Nursoy

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek X
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak X
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek X
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek X
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek X
6 Tehlikeleri tanıyabilmek X
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek X
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek X
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek X
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek X
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek X
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek X
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek X
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest