MISG 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplam Kalite ve Yönetim Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 211
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı • Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin ve ilkelerinin kavranması • Toplam Kalite Kültürünün yerleştirilmesi • Toplam Kalite Yönetimi için liderlik becerilerinin geliştirilmesi • İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin uygulamalarının öğrenilmesi • Toplam Kalite Yönetim yöntemlerinin gösterilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin ve ilkelerinin kavrama;
  • Toplam Kalite Yönetimi için liderlik becerilerini kavrama
  • İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin uygulamalarını öğrenme
  • Toplam Kalite Yönetim yöntemlerini uygulayabilmek
Ders Tanımı • Kalite Kavramı • Kalitenin Evrimi • TKY de yönetim ve liderlik • Süreç analizi ve yönetimi • Kalite operasyonu, örnek uygulamalar • TKY nin önündeki engeller

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Kavramına Giriş Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
2 Toplam Kalitenin Evrimi Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
3 TKY’ye başlarken yönetimin rolü,Liderlik Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
4 Süreç Analzi ve Yönetimi Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
5 Kalite Operasyonunun oluşturulması , Örnek Uygulamalar Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
6 Toplam Kalite Yönetimin Önündeki Engeller Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
7 ARA SINAV
8 Toplam Kalite Yönetiminin Gerekleri Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
9 Toplam Kalite Yönetiminin Araç ve Teknikleri Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
10 Performans Ölçme Sistemleri Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
11 Deming Çevriminin Bir Parçası Olarak Özdeğerlendirme Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
12 Uluslar arası Kalite Ödüllerine Bakış Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
13 Kobiler İçin Performans Değerlendirme Model Çalışması Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
14 Sürekli İyileştirme - KAİZEN Ders Materyalleri ve Sunum Hazırlıkları
15 FİNAL SINAVINA HAZIRLIK
16 Final

 

Ders Kitabı - Mücella Tokatlıoğlu- Fırat Özel Ders Notları
Önerilen Okumalar/Materyaller 1. MYO Müfradatına UygunToplam Kalite Yönetimi,Seçkin Yayıncılık,2013, 2. Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçümü Prof. Dr. Muhittin Şimşek Yard. Doç. Mustafa Nursoy

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
20
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

X
12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

X
13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest