MISG 213 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 213
Güz/Bahar
2
2
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yapı işlerinde yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek olası tehlikelere karşı farkındalık sağlamak. Olası tehlikelere karşı gereken önlemleri öğrenmek. İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İş Yeri ve Bina Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik önlemlerine ilişkin Yönetmelik, Yürürlükteki Yapı işleri ile ilgili diğer Yönetmelikler, Standartlar.
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği için geçerli olan ve iş güvenliği uzmanı için gerekli ortak beceriler,
  • İşyerinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini ve tekrarlanmaması için alınacak önlemleri bilme,
  • İşyeri güvenliğini ve iş güvenliğini tehdit edici unsurlar.
Ders Tanımı Yapı, Yapı İşleri listesi, Yapı İşlerinin kendine özgü zorlukları, Türkiye’de İnşaat Sektörünün durumu, İstatistikler, Yapı Alanı, Proje, İşveren, Alt İşveren, Proje Sorumlusu, Kullanılan Makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri, Hazırlık Koordinatörü, Uygulama Koordinatörü, Sağlık ve Güvenlik Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini içeren çalışmaların listesi, Yapı İşlerine ilişkin Bildirimler, Yapı Alanları için asgari sağlık ve Güvenlik Şartları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapı, Yapı İşleri tanımı, Yapı İşleri Listesi Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Ders notları
2 Türkiye’de Yapı İşleri sektörüne genel bir bakış, istatistikler TUİK İstatistikleri
3 Proje, İşveren, İşverenin yükümlülükleri, Alt İşveren, Hazırlık Koordinatörleri, Uygulama Koordinatörleri görevleri Çeşitli örnek ihale sözleşmeleri. TEDAŞ, Ziraat Bankası, Emlak Konut
4 Sağlık ve Güvenlik planları, Güvenlik Önlemleri İş Yeri ve Bina Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik önlemlerine ilişkin Yönetmelik
5 Çevre Güvenliği, Yapı alanlarının korunması, Uyarı Levhaları, İş yeri Düzeni, Aydınlatma İş Yeri ve Bina Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik önlemlerine ilişkin Yönetmelik
6 Kazı çalışmaları, Kazı alanın korunması, Kontrolü, Şev-iksa uygulamaları Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
7 Yapı İskeleleri, Merdivenler, Montaj, De montaj, Kontrol, Betonarme Kalıp çalışmaları, İskele tehlikeleri Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
8 Ara sınav
9 Yıkım İşleri, Denetim, Tesisat önlemleri, Güvenlik alanı, perde, tehlikeli kısımlar Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
10 Yüksekte Çalışma Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
11 Platformlar, geçit ve korkuluklar Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
12 İş Makineleri, Kaldırma Araçları, Kaldırma makineleri notları
13 Güvenlik Alanları Perdeleri, Tehlikeli kısımlar, Yıkım, Yıkımdan çıkan malzemelerin taşınması Ders notları, slaytlar
14 Çatılar, çatılarda yapılan çalışmalar, Kişisel koruyucular Ders notları, slaytlar
15 FİNAL SINAVINA HAZIRLIK
16 FİNAL

 

Ders Kitabı Öğretim Gör. Bülent ÇARŞIBAŞI Ders Notları, 2014
Önerilen Okumalar/Materyaller 1) İnşaat İşlerinde Güvenlik Yrd.Doç.Dr. Selim BARADAN 2) Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 05.10.2013 gün 28786 sayılı RG. 3) İş Yeri ve Bina Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik önlemlerine ilişkin Yönetmelik 17.07.2013 gün 28710 sayılı RG.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
2
Final Sınavı
1
2
    Toplam
52

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest