MISG 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çalışma Ortamı ve Risk Etmenleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 214
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenlerini ve bunlara karşı alınacak önlemleri, bu konudaki mevzuatı da inceleyerek öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Fiziksel risk etmenlerini ve alınması gereken önlemleri tanımlayabilecek
 • Kimyasal risk etmenlerini ve alınması gerekli önlemleri açıklayabilecek
 • Biyolojik risk etmenlerini ve alınması gerekli önlemleri tartışabilecek
 • Psikososyal risk etmenlerini ve alınması gerekli önlemleri tanımlayabilecek
 • Bu konulardaki İSG mevzuatı hakkında bilgi sahibi olabilecek
Ders Tanımı 1. Fiziksel risk etmenleri (Gürültü, Aydınlatma, İyonize ve İyonize olmayan ışınlar, Basınç, Titreşim, Termal Konfor) ve konu hakkındaki yönetmelikler 2. Kimyasal risk etmenleri (Kimyasallar, malzeme güvenlik formları, kimyasalların ambalajlanması, isimlendirilmesi, etiketlenmesi, tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve tehlikelerinden korunmak, kimyasalların sağlık riskleri, kimyasalların güvenlik riskleri, kimyasalların depolanması, taşınması) 3. Biyolojik risk etmenleri (Enfeksiyon zinciri ve etmenleri, risk altındaki işler, sık görülen biyolojik risk etmenleri ve önlemleri) 4. Psikososyal risk etmenleri (İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyecek Psikososyal risk etmenleri ve sınıflandırılması, stres ve etkileri, stres yönetimi ve stresten korunma yolları)

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çalışma ortamındaki risk etmenlerine giriş. Fiziksel risk etmenleri; Gürültü, Prof. Dr. Fatih C. Babalık, “Ergonomi”, Bölüm 11, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.-Bursa, 3. Baskı/2011, 182-227, ISBN: 978-605-4485-11-6
2 Aydınlatma, İyonize ve iyonize olmayan ışınlar, Basınç, Titreşim, Termal konfor 1. Prof. Dr. Fatih C. Babalık, “Ergonomi”, Bölüm 12, 13, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.-Bursa, 3. Baskı/2011, 182-227, ISBN: 978-605-4485-11-6 2. Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, ”İş Güvenliği” Bölüm 7, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.-Bursa, 2. Baskı/2013, 197-226, ISBN: 978-605-4798-43-8
3 Makinelerden Gelen Tehlikeler Prof. Dr. Fatih C. Babalık, “Ergonomi”, Bölüm 20, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.-Bursa, 3. Baskı/2011, 483-503, ISBN: 978-605-4485-11-6
4 Elektriksel Tehlikeler Ali Özdemir, “İş Güvenliği”, Bölüm 12, Birsen Yayınevi, İstanbul, 176-177,
5 1. Ara Sınav Ara Sınava Hazırlık
6 Kimyasal risk etmenleri; kimyasallar ve fiziksel biçimleri. Tanımlar, Malzeme güvenlik formları Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, ”İş Güvenliği” Bölüm 6, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.-Bursa, 2. Baskı/2013, 167-196, ISBN: 978-605-4798-43-8
7 Kimyasalların ambalajlanması, isimlendirilmesi ve etiketlenmesi. Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve tehlikelerinden korunmak Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, ”İş Güvenliği” Bölüm 6, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.-Bursa, 2. Baskı/2013, 167-196, ISBN: 978-605-4798-43-8
8 Kimyasalların sağlık riskleri; vücuda giriş yolları ve etkileri. Kimyasalların güvenlik riskleri; Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler, patlayıcı ortam oluşturabilecek yerlerin sınıflandırılması. Kimyasal maddelerin depolanması, taşınması Prof. Dr. Nazmi Bilir, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 12, Güneş Tıp Kitabevi-Ankara, 2016, 193-122, ISBN: 978-975-277-641-8
9 2. Ara Sınav Ara sınava hazırlık
10 Biyolojik risk etmenleri Prof. Dr. Nazmi Bilir, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 6 ve Bölüm 14, Güneş Tıp Kitabevi-Ankara, 2016, 101-112 ve 249-256 ISBN: 978-975-277-641-8
11 Biyolojik risk etmenleri-Psikososyal risk etmenleri Prof. Dr. Nazmi Bilir, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 6 ve Bölüm 14, Güneş Tıp Kitabevi-Ankara, 2016, 101-112 ve 249-256 ISBN: 978-975-277-641-8 Prof. Dr. Nazmi Bilir, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 22, Güneş Tıp Kitabevi-Ankara, 2016, 343-348, ISBN: 978-975-277-641-8
12 Psikososyal risk etmenleri Prof. Dr. Nazmi Bilir, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 22, Güneş Tıp Kitabevi-Ankara, 2016, 343-348, ISBN: 978-975-277-641-8
13 Kapalı Alanlardaki tehlikeler Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, ”İş Güvenliği” Bölüm 12, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.-Bursa, 2. Baskı/2013, 313-344, ISBN: 978-605-4798-43-8
14 Kapalı Alanlardaki tehlikeler Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, ”İş Güvenliği” Bölüm 12, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.-Bursa, 2. Baskı/2013, 313-344, ISBN: 978-605-4798-43-8
15 Genel değerlendirme
16 Final

 

Ders Kitabı

Prof. Dr. Nazmi Bilir, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Güneş Tıp Kitabevi-Ankara, 2016, 101-112 ve 249-256, ISBN: 978-975-277-641-8 

Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, ”İş Güvenliği” Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.-Bursa, 2. Baskı/2013, 167-196, ISBN: 978-605-4798-43-8

Prof. Dr. Fatih C. Babalık, “Ergonomi”, Bölüm 24, 25, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.-Bursa, 3. Baskı/2011, 529-565, ISBN: 978-605-4485-11-6

Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Çalışanların Gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik, 28.07.2013 / 28721
 2. Çalışanların Titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik, 22.08.2013 / 28743
 3. Tozla mücadele yönetmeliği, 05.11.2013 / 28812
 4. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik,  25.01.2013 / 28539
 5. Kansorejen veya Mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik, 06.08.2013 / 28730
 6. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik, 12.08.2013 / 28733
 7. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik, 15.06.2013 / 28678
 8. Stres ve Başa Çıkma Yolları, Acar Baltaş, Zuhal Baltaş, 3. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1987, 288 sayfa
 9. Kimya, Selami Yemenici, Başarı yayınları, Ankara, 1988, 361 sayfa

Genel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan, Bilgehan Basımevi, İzmir, 1983, 495 sayfa

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
10
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest