MISG 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Hijyeni
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 215
Güz
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste önlisans öğrencilerinin çalışma ortamındaki tehlike ve risklerin teknik ölçüm ve standartlarını öğrenecek, bu tehlike ve risklerin mühendislik ve yönetsel uygulamalar ile kontrol altına alınması ve iş sağlığına bilimsel ve teknik bakış konusunda bilgi sahibi olacaklar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Endüstriyel Hijyenin tanımı ve çalışma alanlarını açıklayabilir.
  • İş Sağlığı çalışma konularını ve izlemini bilir.
  • Fiziksel etmenler ölçüm ve örnek alma yöntemleri ve risk yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
  • Kimyasal etmenler sınıflama ölçüm ve örnek alma yöntemleri ve risk yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
  • Psikososyal riskler değerlendirme ve risk yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
  • Ergonomik riskler ve risk yönetimini bilir.
  • Biyolojik riskler ölçüm ve örnek alma yöntemleri ve risk yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
  • İşyerinde risk kontrol stratejileri, risk yönetimi, ve izlemi konularında bilgi sahibi olur.
Ders Tanımı Endüstriyel Hijyen dersi çalışma ortamındaki fiziksel,kimyasal,ergonomik, psikososyal, biyolojik, kimyasal riskleri tanımlama ve ortamdan örnek alma stratejileri ,işyeri ortamında risk stratejileri ve izlemi, mesleki hastalıkların nedenlerini araştırma, sağlık risklerinin tahmini için uygun ölçüm teknikleri. İş yerlerinde belirli aktiviteler için kontrol yöntemleri geliştirmek. İş ortamındaki ve çevredeki potansiyel tehlikeli durumların tahmini ve kontrolü için tekniklerin geliştirilmesi konularını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma , Dersin amaç ve hedefleri İş Güvenliği, Abdulvahap Yiğit, 2013; s: 103-104/; Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, Çağatay Güler, Levent Akın, 2006; s: 602-603
2 İş Hijyeni genel ilkeler, İş Hijyenistinin rolü ve deontolojik kodu, Ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartlar. Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, Çağatay Güler, Levent Akın, 2006; s: 84-87
3 Fiziksel etmenler :Akustiğin ilkeleri,Gürültü ölçüm metodu, gürültünün sağlık etkileri,gürültüye maruz kalımın ölçümü,gürültü azaltma yöntemleri ve KKD İş Güvenliği, Abdulvahap Yiğit, 2013; s: 197
4 Fiziksel etmenler:Titreşimin temel ilkeleri ve ölçümü,el-kol titreşimi ve tüm vücut titreşimi, maruz kalımın değerlendirilmesi, titreşimi azaltma yöntemleri ve KKD İş Güvenliği, Abdulvahap Yiğit, 2013; s: 199
5 Fiziksel etmenler:İklimlendirme:Ölçüm metodları,Termal konfor şartları:Termal konfor,sıcak ve soğuk stresi,VDT,İç ortam hava kalitesi testi ve değerlendirme . İş Güvenliği, Abdulvahap Yiğit, 2013; s: 202
6 Fiziksel ajanalar:Non iyonizan radyasyon,Elektromanyetik alanlar: Temel ve tanımlar, sağlık etkileri ,ölçüm,önleme ve korunma Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, Çağatay Güler, Levent Akın, 2006; s: 572-582
7 Fiziksel etmenler:İyonizan radyasyon, radyasyondan korunmanın tanım ve temel ilkeleri, sağlık etkileri,ölçümler ve korunma Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, Çağatay Güler, Levent Akın, 2006; s: 572-582
8 Kimyasal etmenler, risk analizi ve yöntemi,Kontrol bandingin temelleri ve Kimyasalların güvenli kullanımında REACH yaklaşımı İş Güvenliği, Abdulvahap Yiğit, 2013; s: 167
9 Ara sınav
10 Kimyasal etmenler:Tozlar ve organik aerosoller, metal,silica, ağaç tozu sınıflandırma,taşıma İş Güvenliği, Abdulvahap Yiğit, 2013; s: 170
11 Kimyasal etmenler:Gaz ve buharlar, organic maddelerin karakterizasyonu,örnek alma yöntemleri,TLV,Risk değerlendirme İş Güvenliği, Abdulvahap Yiğit, 2013; s: 168
12 Biyolojik etmenler:Biyolojik etmenlerin sınıflandırması ve risk yönetimi ve kontrolü, Biyolojik etmenler analizi ve örnek alma ,TLV ve rehber Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, Çağatay Güler, Levent Akın, 2006; s: 603-604
13 Ergonomi,İşyerlerinde ergonomi, biomekanik, işyerlerinde ergonomic tasarım . İş Güvenliği, Abdulvahap Yiğit, 2013; s: 56 Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, Çağatay Güler, Levent Akın, 2006; s: 1299
14 Kontrol stratejileri. Çalışma ortamı ve iş akış , işyerinde izlem, control metodolojisi İş Güvenliği, Abdulvahap Yiğit, 2013; s: 56
15 Dersin Genel Tekrarı
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, Çağatay Güler, Levent Akın, 2006

İş Güvenliği, Abdulvahap Yiğit, 2013

Önerilen Okumalar/Materyaller 1-Meslek hastalıkları Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,ANKARA. 2-Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar tanı rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,ANKARA 3-Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,ANKARA

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
25
    Toplam
102

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

X
12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

X
13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest