MISG 217 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yangın
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 217
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı önlemler hakkında bilgi edinmek. Yangınlarda can güvenliğini sağlamak ve yangının genişlemesine engel olmak için korunum sistemleri hakkında bilgi edinmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yangını tanımlayabilir.
  • Yanma çeşitlerini tanımlayabilir.
  • Yangın söndürme sistemlerini bilir.
  • Yangınla mücadele yöntemlerini açıklayabilir.
  • Yangın güvenlik önlemlerini bilir.
Ders Tanımı 1. Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyası 2. Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri 3. Yangından korunma 4. Yangın sırasında güvenlik 5. Yangın söndürme cihaz ve sistemleri 6. Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm sistemleri 7. Yangın müdahale ve kurtarma ekibi 8. İlgili mevzuat

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yanmanın tanımı, alevlenme noktası, yanma olayının bileşenleri Yangın Söndürme Sistemleri ve Duman Kontrolü, A. Kılıç, TTMD yayınları, Bölüm 1
2 Yanma çeşitleri ve patlama, yanma ürünleri, yangının safhaları, yangınla ilgili video film TEMEL İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMA 1, Süleyman Türker, ISBN 968-60411-5-0, Altın Koza Yayınları, No: 48. Sy. 25-78
3 Yangın çeşitleri ve sınıflandırılması, diğer yangın türleri, yangınla ilgili video film TEMEL İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMA 1, Süleyman Türker, ISBN 968-60411-5-0, Altın Koza Yayınları, No: 48. Sy. 25-78
4 Yangınla mücadelede söndürme araçları ve maddeleri SÖNDÜRME MADDELERİ KULLANIM TEKNİKLERİ, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Hizmet içi eğitim serisi No: 07, Ankara, Temmuz 2012
5 Yangının sebepleri Yangın Söndürme Sistemleri ve Duman Kontrolü, A. Kılıç, TTMD yayınları, Bölüm 2-4
6 Ara Sınav için tekrar Ara Sınav için Tekrar
7 Ara Sınav
8 Yangınla mücadele yöntemleri: 1- Yangının çıkmasının önlenmesi TEMEL İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMA 1, Süleyman Türker, ISBN 968-60411-5-0, Altın Koza Yayınları, No: 48. Sy. 84-114
9 Yangınla mücadele yöntemleri: 2- Yangının kısa sürede tespiti,3-Yangının yayılmasının önlenmesi TEMEL İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMA 1, Süleyman Türker, ISBN 968-60411-5-0, Altın Koza Yayınları, No: 48. Sy. 84-114
10 Yangınla mücadele yöntemleri: 4- Yangının söndürülmesi TEMEL İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMA 1, Süleyman Türker, ISBN 968-60411-5-0, Altın Koza Yayınları, No: 48. Sy. 84-114
11 Yangın Güvenlik Önlemleri: 1-Aktif Sistemler İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ-BİNA VE TESİS YANGIN GÜVENLİK TEDBİRLERİ, TC. Milli Eğitim bakanlığı, Ankara, 2014
12 2-Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ-BİNA VE TESİS YANGIN GÜVENLİK TEDBİRLERİ, TC. Milli Eğitim bakanlığı, Ankara, 2014
13 2-Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ-BİNA VE TESİS YANGIN GÜVENLİK TEDBİRLERİ, TC. Milli Eğitim bakanlığı, Ankara, 2014
14 İlgili Mevzuatlar ve Yönetmelikler İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ-BİNA VE TESİS YANGIN RİSKLERİ, TC. Milli Eğitim bakanlığı, Ankara, 2013.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Yangın Söndürme Sistemleri ve Duman Kontrolü, A. Kılıç, TTMD yayınları

Önerilen Okumalar/Materyaller 1. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK \n Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 27/11/2007 No: 2007/12937 \n Dayandığı Kanunun Tarihi: 9/6/1958 No: 7126 \n 14/2/1985 No: 3152 \n 13/12/1983 180 sayılı KHK \n Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi: 19/12/2007 No: 26735 \nYayımlandığı Düsturun Tertibi: 5 Cilt: 47.\n2. TEMEL İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMA 1, Süleyman Türker, ISBN 968-60411-5-0, Altın Koza Yayınları, No: 48, 294 sayfa, 2009.\n3. SÖNDÜRME EKİPMANLARI VE EKİP ÇALIŞMASI, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Hizmet içi eğitim serisi No: 06, Ankara Temmuz 2012.4. SÖNDÜRME MADDELERİ KULLANIM TEKNİKLERİ, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Hizmet içi eğitim serisi No: 07, Ankara, Temmuz 2012. 5. İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ-BİNA VE TESİS YANGIN GÜVENLİK TEDBİRLERİ, TC. Milli Eğitim bakanlığı, Ankara, 2014. 6. İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ-BİNA VE TESİS YANGIN RİSKLERİ, TC. Milli Eğitim bakanlığı, Ankara, 2013.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
3
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
156

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek X
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak X
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek X
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek X
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek X
6 Tehlikeleri tanıyabilmek X
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek X
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek X
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek X
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek X
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek X
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek X
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest