MISG 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Etiketleme ve İşaretleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 230
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı; etiketleme ve işaretleme tanımlarının öğretilmesi, genel mevzuatın tanımlanması, mevcut örneklerle etiketleme ve işaretlemenin incelenmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mevzuattaki etiketleme ve işaretleme kurallarını öğrenme
  • Etiketleme ve işaretlemeyi tanımlama
  • Güvenlik ve tehlike işaretlerini kavrama
  • Uygulamadaki etiket ve işaretlerin neler olduğunu öğrenme
Ders Tanımı Etiketleme ve işaretleme tanımları, mevzuatın öğrenilmesi ve değerlendirilmesi, yönetmeliklerde işaretleme ve etiketlemenin önemi ve gerekliliğinin kavranması, güvenlik işaretleri ve tehlike işaretlerini öğrenme, işyerlerinde etiket ve ışaretlerin uygulanması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Etiketleme Tanımı ve Özellikleri İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
2 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Etiketleme İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
3 Mevzuat ‘Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’ İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
4 İşaretleme Tanımı ve Özellikleri İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
5 Yönetmeliklerde İşaretleme ve Etiketlemenin Önemi Ve Gerekliliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
6 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşaretleme İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
7 Güvenlik İşaretleri İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
8 Ara Sınav
9 Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Etiketlenmesinde Kullanılacak Tehlike Sembol ve İşaretleri İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
10 İnsan Sağlığı İçin Tehlikelerin, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırması İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
11 İnsan Sağlığı İçin Tehlikelerin, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırması İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
12 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
13 Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik, Güvenlik Bilgi Formu Düzenleyicileri İçin Rehber İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
14 İşyerlerinde Etiket ve Işaretlerin Uygulanması İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
15 Dönem İçi Değerlendirme İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
16 FİNAL

 

Ders Kitabı İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
22
Final Sınavı
1
35
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

X
12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest