MISG 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Etiketleme ve İşaretleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 230
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı; etiketleme ve işaretleme tanımlarının öğretilmesi, genel mevzuatın tanımlanması, mevcut örneklerle etiketleme ve işaretlemenin incelenmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mevzuattaki etiketleme ve işaretleme kurallarını öğrenme
  • Etiketleme ve işaretlemeyi tanımlama
  • Güvenlik ve tehlike işaretlerini kavrama
  • Uygulamadaki etiket ve işaretlerin neler olduğunu öğrenme
Ders Tanımı Etiketleme ve işaretleme tanımları, mevzuatın öğrenilmesi ve değerlendirilmesi, yönetmeliklerde işaretleme ve etiketlemenin önemi ve gerekliliğinin kavranması, güvenlik işaretleri ve tehlike işaretlerini öğrenme, işyerlerinde etiket ve ışaretlerin uygulanması.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Etiketleme Tanımı ve Özellikleri İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
2 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Etiketleme İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
3 Mevzuat ‘Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’ İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
4 İşaretleme Tanımı ve Özellikleri İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
5 Yönetmeliklerde İşaretleme ve Etiketlemenin Önemi Ve Gerekliliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
6 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşaretleme İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
7 Güvenlik İşaretleri İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
8 Ara Sınav
9 Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Etiketlenmesinde Kullanılacak Tehlike Sembol ve İşaretleri İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
10 İnsan Sağlığı İçin Tehlikelerin, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırması İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
11 İnsan Sağlığı İçin Tehlikelerin, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırması İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
12 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
13 Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik, Güvenlik Bilgi Formu Düzenleyicileri İçin Rehber İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
14 İşyerlerinde Etiket ve Işaretlerin Uygulanması İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
15 Dönem İçi Değerlendirme İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
22
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek X
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek X
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek X
6 Tehlikeleri tanıyabilmek X
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek X
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek X
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest