MISG 260 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Madenlerde İSG
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 260
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Maden işyerlerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek tehlike ve riskleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri, bu konudaki mevzuatı da inceleyerek öğretmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Yeraltı, yerüstü ve diğer metotlarla yapılan madencilik çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden önemli tehlikeleri tanımlayabilecektir,
 • Madencilik çalışmalarında karşılaşabilecek riskleri belirleyebilecektir,
 • Karşılaşılabilecek tehlike ve riske göre alınması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini açıklayabilecektir,
 • Cevher Hazırlama Tesislerindeki tehlikeleri tanımlayabilecektir,
 • Cevher hazırlama Tesislerindeki riskleri belirleyebilecektir,
 • Maden işyerlerinde Risk analizi yapabilecektir,
 • Maden işyerlerindeki İSG mevzuatını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı 1. Madencilik, yerüstü, yer altı ve diğer madencilik metotlarını ve buralardaki tehlike ve riskleri belirlemek 2. Maden işlerinde kullanılan makineler, özellikleri ve yaratığı tehlikeleri incelemek 3. İSG mevzuatı bakımından Madenlerde tahkimat, havalandırma, nakliyat ve aydınlatmayı öğrenmek 4. Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları sonucundaki tehlike ve riskler belirlemek 5. Madenlerde yangın, grizu ve toz patlamalarını önlemek için alınması gereken tedbirleri tartışmak 6. Madenlerde delme ve patlatma teknikleri ve mevzuatı incelemek 7. Madencilikte Risk Analizi yapabilmek 8. Madencilikte görülen meslek hastalıkları 9. Sondaj alanlarında ve Cevher Hazırlama tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Madenciliğe giriş ve madencilik terminolojisi Kaynak 1: Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, ”İş Güvenliği” Bölüm 12, sayfa 326-333 Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.-Bursa, 2. Baskı/2013, 197-226, ISBN: 978-605-4798-43-8 Kaynak 2: Maden İşyerlerinde İSG yönetmeliği, Sayı 28770, 19/9/2013
2 Yerüstü madenciliği Paul T. Allsman and Paul F. Yopes,”SME Mining Engineering Hand Book”, Open-pit and strip-mining systems and equipment, section 17, page 2-172, Vol:2, New York 1973
3 Yerüstü madenciliği ile tehlike ve riskleri, döküm sahaları, heyelanlar ve çevreye etkileri Kaynak 1: Prof. Dr. Nazmi Bilir, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 12, Güneş Tıp Kitabevi-Ankara, 2016, 193-122, ISBN: 978-975-277-641-8 Kaynak 2: İbrahim Yılmazoğlu ve Behçet Akyol, “Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri”, Açık işletme madenciliği ve emniyet, sayfa 67-78, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, Eylül 2011, Ankara.
4 Yeraltı madenciliği, metotları ve zorlukları R. G. K. Morrison and Paul L. Russell, “SME Mining Engineering Hand Book”, Selecting a mining method, Section 9, page 2-22, Vol: 1, New York 1973
5 Madencilikte kullanılan makineler ve tehlikeleri Kaynak 1: Stefan H. Boshkov and Fred D. Wright, “SME Mining Engineering Hand Book”, Underground mining systems and equipment, Section 12, page 1-262, Vol: 1, New York 1973 Kaynak 2: Paul T. Allsman and Paul F. Yopes, ”SME Mining Engineering Hand Book”, Open-pit and strip-mining systems and equipment, section 17, page 2-172, Vol:2, New York 1973
6 Ara sınav Ara sınava hazırlık
7 Yeraltı madenciliğinde nakliyat ve aydınlanma ve bunlardan kaynaklanan tehlike ve riskler M. Arif Çorbacıoğlu, “Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri”, Yeraltı ocaklarında nakliyat ve yasal yükümlülükler, sayfa 32-39, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, Eylül 2011, Ankara.
8 Yeraltı madenciliğinde toprak kayması, göçükler ve tahkimat M. Arif Çorbacıoğlu, “Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri”, Yeraltı ocaklarında tahkimat ve yasal yükümlülükler, sayfa 25-31, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, Eylül 2011, Ankara.
9 Yeraltı madenciliğinde havalandırma. Ocak gazları ve toz patlamaları, ocak yangınları Kaynak 1: Prof. Dr. Nazmi Bilir, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 25, Güneş Tıp Kitabevi-Ankara, 2016, 193-122, ISBN: 978-975-277-641-8 Kaynak 2: Galip Kalaycıoğlu ve İzzet Demir, “Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri”, Ocak havası ve tozla mücadele, sayfa 55-66, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, Eylül 2011, Ankara.
10 Madenlerde delme, patlatma tehlikeleri ve bu konudaki İSG mevzuatı Kaynak 1: Doç. Dr. H. Aydın Bilgin, “Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri”, Yeraltı ocaklarında nakliyat ve yasal yükümlülükler, sayfa 302-329, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, Eylül 2011, Ankara. Kaynak 2: Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, saklanması, yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük (87/12028), TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, 2013.
11 Patlayıcı madde depoları ve bu konudaki İSG mevzuatı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, saklanması, yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük (87/12028), TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, 2013.
12 Maden işkolunda görülen meslek hastalıkları ve Madenlerde Risk Analizi Kaynak 1: Sait Uluışık, “Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri”, Madencilik faaliyetlerinde risk değerlendirmesi, sayfa 246-261, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, Eylül 2011, Ankara. Kaynak 2: Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, Bölüm 3 ve 5, sayfa 47-48 ve 115-135, Beta basım A.Ş.-İSTANBUL, 2016, ISBN: 978-605-333-725-6 Kaynak 3: Prof. Dr. Nazmi Bilir, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Bölüm 25, Güneş Tıp Kitabevi-Ankara, 2016, 193-122, ISBN: 978-975-277-641-8 Kaynak 4: Burhan Önal, “Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri”, Maden işkolunda görülen meslek hastalıkları, sayfa 233-245, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, Eylül 2011, Ankara. Kaynak 5: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İSG Genel Müdürlüğü, “Maden Sektöründe İş Sağlığı Gözetimi Rehberi” sayfa 15-29, http://www.isgip.gov.tr/wp-content/uploads/2018/06/pdf
13 Sondaj alanlarında ve cevher hazırlama tesislerinde İSG Ayhan Yüksel, “Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri”, Tesislerde denetim ve iş güvenliği, sayfa 262-296, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, Eylül 2011, Ankara.
14 Projelerin sunulması ve görüşülmesi Projelere ve sunumlara hazırlık
15 Dersin gözden geçirilmesi Final sınavına hazırlık
16 Final Final sınavına hazırlık

 

Ders Kitabı

Prof. Dr. Cahit Hiçyılmaz, “Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği” ders notları, 80 sayfa.

Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. SME Mining Engineering Hand Book Vol: 1 & 2 ,New York 1973
 2. Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında alınacak İSG önlemlerine ilişkin tüzük, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, 2012.
 3. Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, saklanması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük (87/12028), TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, 2013.
 4. Maden İşyerlerinde İSG yönetmeliği, Sayı 28770, 19/9/2013
 5. Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, Eylül 2011, Ankara.
 6. Maden İşletmelerinde İSG Sempozyumu’ 2011, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, 24-25 Kasım 2011, Zonguldak.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
156

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

X
12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

X
13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest