MISG 280 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Periyodik Kontroller ve Denetim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 280
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İş Kanunu Çalışma Ortamı ve Gözetiminin Öğretilmesi, Risk Etmenlerinin Tanımlanması, Teknik Yönden Periyodik Kontrollerin İncelenmesi, Sağlık Yönünden Kontrollerin İncelenmesi, İş Yeri Denetimde İstenen Belgelerin İncelenmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş Kanunda ve Yönetmeliklerde Çalışma Ortamı ve Gözetmini Öğrenme
  • Risk Etmenlerini Tanımlama
  • Teknik Yönden Periyodik Kontrolleri İnceleme
  • Sağlık Yönünden Kontrolleri İnceleme
  • İş Yeri Denetimde İstenen Belgeleri İnceleme
Ders Tanımı Çalışma Ortamı ve Gözetimi, Risk Etmenleri, Teknik Yönden Periyodik Kontroller, Sağlık Yönünden Periyodik Kontroller, İş yeri Denetiminde İstenen Belgeler

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Kanunda Çalışma Ortamı ve Gözetimi Teori
2 Sağlık Yönünden Periyodik Kontroller Teori
3 Yönetmelikte Fiziksel Risk Etmenleri Teori, Ödev
4 Yönetmelikte Biyolojik Risk Etmenleri Teori
5 Yönetmelikte Kimyasal Risk Etmenleri Teori
6 Yönetmelikte Psiko-Sosyal Risk Etmenleri Teori
7 Ara Sınav
8 Teknik Yönden Periyodik Kontroller Teori
9 Teknik Yönden Periyodik Kontroller Teori
10 Makine Tezgah Kontolleri ile ilgili Belgeler Teori
11 Tesis Kontrolleri ile İlgili Belgeler Teori, Ödev
12 Yangına karşı alınan tedbirlerle ilgili belgeler Teori
13 İşyerinde Bulunması Gereken Belge ve Ehliyetler Teori
14 İş yerinde Tutulması Gereken Defter ve Kayıtlar Teori
15 İş Yeri Denetiminde İstenen Belgeler Teori
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Hacettepe Universitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dökümanları. İSGİP Çalışma Ortamında Sağlık Gözetimi Rehberi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek X
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak X
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek X
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek X
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek X
6 Tehlikeleri tanıyabilmek X
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek X
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek X
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek X
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek X
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek X
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek X
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek X
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest