MISG 291 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yetişkinlerin İSG Eğitimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 291
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İSG MYO Öğrencilerinin , Yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve bu eğitimler sırasında gerekli olan iletişim becerileri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yetişkinlerin öğrenme özellikleri ve engellerini kavrayabilir.
  • İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri bilecek
  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik içeriğini,İşyerinde verilecek eğitimlerin kimler tarafından, nasıl ve hangi sıklıkla verileceğini bilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları hedeflenmektedir.
  • İşyerinde İSG Eğitim programı geliştirmede adımları bilir.
  • İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri bilir.
  • Yetişkinlerin eğitiminin tekniklerini bilir.
Ders Tanımı Yetişkinlerin öğrenme özellikleri ve teknikleri,.Erişkin öğrenme metodları ve teknikleri, işyerinde etkili iletişim için gerekli özellikler ve grup dinamikleri. İşyerinde İSG Eğitim programı geliştirme ,işyerinde çalışanlara verilecek İSG eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliği

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yetişkinlerin öğrenme özellikleri ve engelleri Teorik eğitim
2 İnteraktif eğitim teknikleri Teorik eğitim
3 İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenler Teorik eğitim
4 İşyerinde İSG Eğitim programı geliştirmede adımlar ve bireysel ve grup gereksinimleri saptama Uygulama,teori
5 Eğitim amaçlarının belirlenmesi Uygulama,teori
6 Eğitimde içerik belirleme ve düzenleme Uygulama,teori
7 Öğrenme etkinliklerini yürütme Hazırlık ve sınav
8 Eğitimin değerlendirilmesi Uygulama,teori
9 Ara sınav Teorik eğitim
10 Sağlığı geliştirme-1 Teorik eğitim
11 İşyerinde sağlığı geliştirme uygulamaları Teorik eğitim
12 İşyerinde bir eğitim programı oluşturma ödev ve sunum Teorik eğitim
13 İşyerinde bir eğitim programı oluşturma ödev ve sunum Teorik eğitim
14 İşyerinde bir eğitim programı oluşturma ödev ve sunum Teorik eğitim
15 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
16 Final Sınavı Final Sınavına hazırlık ve Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme , Doç. Dr. Şevket ÖZVARIŞ, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı-2001
Önerilen Okumalar/Materyaller İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof.Dr.Nazmi Bilir, Doç.Dr.Ali Naci Yıldız,2013, Sağlık İletişimi, -Ruhi Selçuk Tabak, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi-2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
24
Proje
Çalıştay
1
16
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
Çalıştay
1
8
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
6
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek X
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak X
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek X
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek X
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek X
6 Tehlikeleri tanıyabilmek X
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek X
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek X
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek X
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek X
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek X
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest