MISG 291 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yetişkinlerin İSG Eğitimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 291
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İSG MYO Öğrencilerinin , Yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve bu eğitimler sırasında gerekli olan iletişim becerileri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yetişkinlerin öğrenme özellikleri ve engellerini kavrayabilir.
  • İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri bilecek
  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik içeriğini,İşyerinde verilecek eğitimlerin kimler tarafından, nasıl ve hangi sıklıkla verileceğini bilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları hedeflenmektedir.
  • İşyerinde İSG Eğitim programı geliştirmede adımları bilir.
  • İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri bilir.
  • Yetişkinlerin eğitiminin tekniklerini bilir.
Ders Tanımı Yetişkinlerin öğrenme özellikleri ve teknikleri,.Erişkin öğrenme metodları ve teknikleri, işyerinde etkili iletişim için gerekli özellikler ve grup dinamikleri. İşyerinde İSG Eğitim programı geliştirme ,işyerinde çalışanlara verilecek İSG eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliği

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yetişkinlerin öğrenme özellikleri ve engelleri Teorik eğitim
2 İnteraktif eğitim teknikleri Teorik eğitim
3 İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenler Teorik eğitim
4 İşyerinde İSG Eğitim programı geliştirmede adımlar ve bireysel ve grup gereksinimleri saptama Uygulama,teori
5 Eğitim amaçlarının belirlenmesi Uygulama,teori
6 Eğitimde içerik belirleme ve düzenleme Uygulama,teori
7 Öğrenme etkinliklerini yürütme Hazırlık ve sınav
8 Eğitimin değerlendirilmesi Uygulama,teori
9 Ara sınav Teorik eğitim
10 Sağlığı geliştirme-1 Teorik eğitim
11 İşyerinde sağlığı geliştirme uygulamaları Teorik eğitim
12 İşyerinde bir eğitim programı oluşturma ödev ve sunum Teorik eğitim
13 İşyerinde bir eğitim programı oluşturma ödev ve sunum Teorik eğitim
14 İşyerinde bir eğitim programı oluşturma ödev ve sunum Teorik eğitim
15 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
16 Final Sınavı Final Sınavına hazırlık ve Final Sınavı

 

Ders Kitabı Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme , Doç. Dr. Şevket ÖZVARIŞ, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı-2001
Önerilen Okumalar/Materyaller İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof.Dr.Nazmi Bilir, Doç.Dr.Ali Naci Yıldız,2013, Sağlık İletişimi, -Ruhi Selçuk Tabak, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi-2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
24
Proje
Seminer/Çalıştay
1
16
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
Seminer/Çalıştay
1
8
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
6
Final Sınavı
1
10
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

X
2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

X
6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

X
7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

X
13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest