MPAZ 110 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sunum Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MPAZ 110
Güz/Bahar
1
2
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere bir sunumu veya söyleşiyi gerçekleştirirken gerek duyacakları bilgi ve becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sunum ve söyleşinin sözlü unsurlarını ifade edebilecek,
  • Sunum ve söyleşinin sözsüz unsurlarını ifade edebilecek,
  • Sunum ve söyleşi hazırlığının aşamalarını uygulayabilecek,
  • Sunum ve söyleşiler sırasında ortaya çıkabilecek sorunları tanımlayabilecek
  • Etkili sunum ve söyleşi yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, sunum ve söyleşi kavramları, iletişimin sözlü ve sözsüz unsurları, etkili bir sunum/söyleşi hazırlamak için gerekli aşamalar ile sunum ve söyleşiler esnasında karşılaşılacak sorunlar ile bunların çözümleri tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve müfreadat tanıtımı
2 Uygulama ve sunum: Powerpoint (çevrim dışı, yazılım tabanlı çalışma) Gürkan, O. (2016). Microsoft Office 2016. Nirvana Yayınları, 85-92.
3 Uygulama ve sunum: Google slaytlar, Prezi ve Powtoon (çevrim içi çalışma) Gürüz, D. & Eğinli, A. T. (2016). Etkili Sunum Teknikleri (3. Baskı). Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845.; Siddons, S. (2008). The complete presentation skills handbook: How to understand and reach your audience for maximum impact and success. London: Kogan Page Publishers.
4 Kaynak kullanma ve alıntı formatı: MLA, APA, Chicago, IEEE ve CSE Gürüz, D. & Eğinli, A. T. (2016). Etkili Sunum Teknikleri (3. Baskı). Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845.; American Psychological Association (2019). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association.
5 Sunum teknikleri: Sunum ve iletişim / Neden sunum yapılır? Sunum yapmanın faydaları nelerdir? Gürüz, D. & Eğinli, A. T. (2016). Etkili Sunum Teknikleri (3. Baskı). Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845.; Siddons, S. (2008). The complete presentation skills handbook: How to understand and reach your audience for maximum impact and success. London: Kogan Page Publishers.
6 Sunum teknikleri: Sunum tasarımı (ön hazırlık, performans ve değerlendirme) Gürüz, D. & Eğinli, A. T. (2016). Etkili Sunum Teknikleri (3. Baskı). Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845.; Siddons, S. (2008). The complete presentation skills handbook: How to understand and reach your audience for maximum impact and success. London: Kogan Page Publishers.
7 Sunum teknikleri: İzleyici analizi (özellik, araştırma ve etkileme), İnsanlar neyi hatırlar, neyi unutur? Gürüz, D. & Eğinli, A. T. (2016). Etkili Sunum Teknikleri (3. Baskı). Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845.; Siddons, S. (2008). The complete presentation skills handbook: How to understand and reach your audience for maximum impact and success. London: Kogan Page Publishers.
8 Sunum performansları: Bireysel (ön hazırlıklı / doğaçlama) Bireysel sunumlar, ön hazırlık yapılarak ve doğaçlama (ön hazırlıksız) gerçekleştirilecektir.
9 Sunum performansları: Grup (ön hazırlıklı) / Sınıf içi tartışma uygulaması Grup sunumları, ön hazırlık yapılarak ve doğaçlama (ön hazırlıksız) gerçekleştirilecektir.
10 Örnek uygulamalar: Ted, TedEx ve Youtube / Anket uygulaması Ted, TedEx ve Youtube platformlarında örnek sunum videoları gösterilecek, akabinde anket uygulanacaktır.
11 Sunum performansları: Bireysel (beyaz tahta kullanımı) Bireysel sunumlar, ön hazırlık yapılarak sadece beyaz tahta kullanımı ile gerçekleştirilecektir.
12 Sunum performansları: Grup (karma sunum teknikleri) Grup sunumları, gösterilen tüm tekniklerin kullanımı ile gerçekleştirilecektir.
13 Sunum performansları: Bireysel (karma sunum teknikleri) Bireysel sunumlar, gösterilen tüm tekniklerin kullanımı ile gerçekleştirilecektir.
14 Dönem projesi sunumları Kalabalık kitle (70 ila 80 kişi karşısında) karşısında bireysel sunum yapılacaktır.
15 Değerlendirme haftası Bu hafta ders yapılmayacaktır.
16 Final sınavı haftası Final sınavı için belirlenen tarihte dönem projesi sunumları ile ilgili raporlar teslim edilecektir.

 

Ders Kitabı

Gürüz, D. & Eğinli, A. T. (2016). Etkili Sunum Teknikleri (3. Baskı). Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845.

Siddons, S. (2008). The complete presentation skills handbook: How to understand and reach your audience for maximum impact and success. London: Kogan Page Publishers.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Sarıdoğan, E. (2013). Toplantı ve Sunum Teknikleri. Papatya Bilim, ISBN 6054220564.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
50
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
5
    Toplam
78

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

X
3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest