MPAZ 110 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sunum Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MPAZ 110
Güz/Bahar
1
2
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere bir sunumu veya söyleşiyi gerçekleştirirken gerek duyacakları bilgi ve becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sunum ve söyleşinin sözlü unsurlarını ifade edebilecek,
  • Sunum ve söyleşinin sözsüz unsurlarını ifade edebilecek,
  • Sunum ve söyleşi hazırlığının aşamalarını uygulayabilecek,
  • Sunum ve söyleşiler sırasında ortaya çıkabilecek sorunları tanımlayabilecek
  • Etkili sunum ve söyleşi yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, sunum ve söyleşi kavramları, iletişimin sözlü ve sözsüz unsurları, etkili bir sunum/söyleşi hazırlamak için gerekli aşamalar ile sunum ve söyleşiler esnasında karşılaşılacak sorunlar ile bunların çözümleri tartışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sunum korkusu Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 1-18.
2 Sunum Konusunun Belirlenmesi ve Dinleyici Analizi Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 19-33.
3 Sunum Yeri ve Sunum Zamanlaması Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 37-43.
4 Sunum Türleri ve Sunum Biçimi Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 47-59.
5 Öğrenci Sunumları (Bireysel) Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 47-59.
6 Öğrenci Sunumları (Bireysel) Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 61-66.
7 Genel Sunum Planının Hazırlanması, Sunumun Başlangıcı Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 61-73.
8 Gelişme ve Kapanış Bölümleri Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 76-126.
9 Öğrenci Sunumları (Grup Sunumu)
10 Sunumda sesin kullanımı ve sorulara yanıt verme Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 128-135.
11 Sunumda sözsüz iletişim ve prova yapmak Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 138-148.
12 Öğrenci Sunumları (Grup Sunumu), Genel Değerlendirme Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 149-186.
13 Toplantı Yönetimi Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845, 150-172.
14 Öğrenci Sunumları (Bireysel)
15 Öğrenci Sunumları (Bireysel), Genel Değerlendirme
16 Final

 

Dersin Kitabı

Etkili Sunum Teknikleri, Gürüz D., Temel Eğinli A., (2010), Detay Yayıncılık, ISBN 6055681845.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Toplantı ve Sunum Teknikleri, Sarıdoğan E., (2013), Papatya Bilim, ISBN 6054220564.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
60
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak X
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek
6 Tehlikeleri tanıyabilmek
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest