MUH 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Maliyet Muhasebesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 205
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile, işletmelerin maliyet süreci hakkında temel kavram ve ilkelerin kavranmasını sağlamak, çeşitli maliyet kalemlerinin hesaplamasını yapabilecek donanımın kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Maliyet ile ilgili temel kavram ve ilkeleri ifade edebilecek
  • Maliyet süreci hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Genel üretim maliyetlerini hesaplayabilecek
  • İşçilik maliyetlerini hesaplayabilecek
  • İlk madde malzeme maliyetlerini hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Öğrenci, maliyet unsurlarını bilecek, ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim maliyetlerini hesaplayabilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maliyet Muhasebesine Giriş, Maliyet Muhasebesi ile İlgili Temel Kavramlar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 41-82.
2 Maliyet Hesaplama Yöntemleri, Maliyet Hesaplarının İşleyişi Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 83-96.
3 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri, Direkt ve Endirekt ilk Madde ve Malzeme Giderleri Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 97-102.
4 Stok Kontrol Yöntemleri ve Sistemleri, Stok Değerleme Yöntemleri Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 122-138.
5 İşçilik Maliyetleri, İşçilik Maliyetlerinin Sınıflandırılması ve Unsurları Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 149-187.
6 Genel Üretim Maliyetleri, Genel Üretim Maliyetlerinin Birinci Dağıtımı Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 191-215.
7 Genel Üretim Maliyetlerinin İkinci ve Üçüncü Dağıtımı Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 216-228.
8 Örnek Uygulamalar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 1-228.
9 Ara Sınav
10 Sipariş Maliyet Sisteminde Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Örnek Uygulamalar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 413-450.
11 Safha Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sisteminin Temel Esasları ve İşleyişi Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 483-489.
12 Safha Maliyet Sisteminde Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Örnek Uygulamalar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 491-524.
13 Birden Fazla Safha Olması Durumunda Maliyet Hesaplama Süreci Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 525-538.
14 Üretim Kayıpları ve Safha Maliyet Sisteminde Fireler Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 229-538.
15 Örnek Uygulamalar
16 Final

 

Ders Kitabı

Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Nalan AKDOĞAN, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları. Gazi Kitabevi, 2015, Ankara, ISBN: 6053443230.

Diğer Ders Materyalleri: Ders notları, Sunular.

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
12
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
10
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest