MUH 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Maliyet Muhasebesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 205
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile, işletmelerin maliyet süreci hakkında temel kavram ve ilkelerin kavranmasını sağlamak, çeşitli maliyet kalemlerinin hesaplamasını yapabilecek donanımın kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Maliyet ile ilgili temel kavram ve ilkeleri ifade edebilecek
  • Maliyet süreci hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Genel üretim maliyetlerini hesaplayabilecek
  • İşçilik maliyetlerini hesaplayabilecek
  • İlk madde malzeme maliyetlerini hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Öğrenci, maliyet unsurlarını bilecek, ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim maliyetlerini hesaplayabilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maliyet Muhasebesine Giriş, Maliyet Muhasebesi ile İlgili Temel Kavramlar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 41-82.
2 Maliyet Hesaplama Yöntemleri, Maliyet Hesaplarının İşleyişi Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 83-96.
3 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri, Direkt ve Endirekt ilk Madde ve Malzeme Giderleri Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 97-102.
4 Stok Kontrol Yöntemleri ve Sistemleri, Stok Değerleme Yöntemleri Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 122-138.
5 İşçilik Maliyetleri, İşçilik Maliyetlerinin Sınıflandırılması ve Unsurları Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 149-187.
6 Genel Üretim Maliyetleri, Genel Üretim Maliyetlerinin Birinci Dağıtımı Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 191-215.
7 Genel Üretim Maliyetlerinin İkinci ve Üçüncü Dağıtımı Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 216-228.
8 Örnek Uygulamalar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 1-228.
9 Ara Sınav
10 Sipariş Maliyet Sisteminde Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Örnek Uygulamalar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 413-450.
11 Safha Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sisteminin Temel Esasları ve İşleyişi Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 483-489.
12 Safha Maliyet Sisteminde Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Örnek Uygulamalar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 491-524.
13 Birden Fazla Safha Olması Durumunda Maliyet Hesaplama Süreci Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 525-538.
14 Üretim Kayıpları ve Safha Maliyet Sisteminde Fireler Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 229-538.
15 Örnek Uygulamalar
16 Final

 

Dersin Kitabı

Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Nalan AKDOĞAN, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları. Gazi Kitabevi, 2015, Ankara, ISBN: 6053443230.

Diğer Ders Materyalleri: Ders notları, Sunular.

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
166

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek
6 Tehlikeleri tanıyabilmek
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest