RTV 240 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurumsal İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 240
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar ve kurumun çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, medya gibi farklı paydaşları ile gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kurumsal iletişim kavramının kapsamını açıklayabilecektir.
  • Kurumsal iletişimi oluşturan temel kavramları tanımlayabilecektir
  • Kurumsal iletişimde kullanılan araçları tanıyabilecektir
  • Kurumsal iletişimin etik ilkelerini kavrayabilecektir
  • Firmaların kurumsal iletişim uygulamalarını örneklendirebilecektir.
Ders Tanımı Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar, kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler ele alınmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı İletişime Giriş (kavram, ilişki ve türler) Nafize Güngör, “İletişime Giriş”, Bölüm 1 – İletişimin Anlamı, Kaynağı ve İşleyişi. 3. Baskı, (Ankara, 2015), 19-138.
2 Kurumsal İletişim (kavram, tarihsel süreç ve kuramsal altyapı), Stratejik Kurumsal İletişim (kurumsal değerler) Banu Karsak, “Kurumsal İletişim”, Birinci Bölüm – Kurumsal İletişim Kavramına Genel Bir Bakış. 1. Baskı, (İstanbul, 2016), 13-25.
3 Paydaş Yönetimi (paydaş analizi, örgütsel denetim) Bilçin Tak, “İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi”, 1. Baskı, (İstanbul, 2010), 9-22.
4 Kurumsal İletişim’in İşlevleri (medya ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, devlet ilişkileri, çalışan ilişkileri) Elif Başak Sarıoğlu, “Y’leri Anla, Değiştirme - Kurumsal Hayatta Milenyum Kuşağı ve İletişim”, 1. Baskı, (İstanbul, 2018), 11-89.
5 Kurum Kültürü (kurumsal kimlik, kurumsal vatandaşlık, kurumsal etik) Filiz Balta Peltekoğlu, “Halkla İlişkiler Nedir?”, 5. Baskı, (İstanbul, 2007), 544-563. Rob Goffee ve Gareth Jones, “Kurum Kültürü”, 1. Baskı, (Ankara, 2002), 13-169.
6 Kurumsal İmaj ve İtibar (kurumsal marka yönetimi, kurumsal pazarlama, kurumsal reklamcılık, halkla ilişkiler, sponsorluk) Filiz Balta Peltekoğlu, “Halkla İlişkiler Nedir?”, 5. Baskı, (İstanbul, 2007), 360-439. Gıyasettin Tayfur, “Reklamcılık”, 3. Baskı, (Ankara, 2008), 205-218.
7 Ara Sınav
8 Kurumsal Sosyal Medya (web 1.0 / web 2.0 / web 3.0, interaktif pazarlama) Murat Kahraman, “Sosyal Medya 101 2.0”, Bölüm 2 – Kurumsal Sosyal Medya Kullanımı, 3. Baskı, (İstanbul, 2014), 51-80. Aybike Pelenk Özel ve Nuray Yılmaz Sert, “Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları”, (İstanbul, 2015), 53-77.
9 İç ve Dış İletişim (kurum içi iletişim, pazarlama iletişimi, finansal iletişim, örgütsel iletişim) Kenneth E. Clow ve Donald Baack, “Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi” Çev. R. Gülay Öztürk, 7. Baskı, (Ankara, 2016), 2-24.
10 Kurumsal İletişimde Kullanılan Araçlar A. Rıdvan Bülbül, “Halkla İlişkiler”, 16. Bölüm – Yazılı, Basılı ve Kitlesel Araçlar, 2. Baskı, (İstanbul, 2004), 191-206. Alaeddin Asna, “Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler”, (İstanbul, 2006)
11 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (kurumsal sürdürülebilirlik) Banu Karsak, “Kurumsal İletişim”, Birinci Bölüm – Kurumsal İletişim Kavramına Genel Bir Bakış. 1. Baskı, (İstanbul, 2016), 42-45.
12 Kriz Yönetimi (kurumsal iletişim, mesaj stratejisi) Salim Kadıbeşegül, “Kriz Geliyorum Der! – Kriz İletişimi ve Yönetimi”, 3. Baskı, (İstanbul, 2008), 55-135. İrfan Erdoğan, “Halkla İlişkiler”, Onuncu Bölüm – Kriz İletişimi ve Yönetimi, 2. Baskı, (Ankara, 2008), 257-272.
13 Proje Sunum Haftası Seçilen konu kapsamında araştırma yapılacak ve sonuçları sınıfta sunulacak.
14 Proje Sunum Haftası Seçilen konu kapsamında araştırma yapılacak ve sonuçları sınıfta sunulacak.
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Banu Karsak, “Kurumsal İletişim”, 1. Baskı, Beta Yayımcılık, (İstanbul, 2016). ISBN: 6053336051

Önerilen Okumalar/Materyaller

Alan T. Belasen, “The Theory and Practice of Corporate Communication – A Competing Values Perspective”.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
16
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest